Gebiedsmanagement
Ondernemersfondsen

BIZ en winkelstraatmanagement Olympiaplein Amsterdam

Het Olympiaplein is het grootste plein in Amsterdam en met de inzet van een gebiedsmanager wil het bestuur de activiteiten van de ondernemersvereniging naar een hoger niveau tillen.

Het Olympiaplein naar een hoger niveau

De activiteiten worden nu volledig door de bestuursleden en een aantal enthousiaste ondernemers uitgevoerd, dit is tijdrovend en men wil graag een groot deel van deze taken overdragen. Het bestuur wil met de inzet van een winkelstraatmanager daarnaast de samenwerking en participatie onder alle ondernemers bevorderen. Om de gezamenlijke ambitie te verwezenlijken kiest het bestuur voor het opzetten van een BIZ. Vanaf zomer 2015 neemt Stad & Co het winkelstraatmanagement op zich in dit gebied.

De kracht van de BIZ

Vanuit die rol ziet Stad & Co – in samenwerking met ondernemers – kansen voor een BIZ. Daarmee worden jaarlijks vaste inkomsten gegenereerd en kan er veel meer gedaan worden om het gebied op de kaart te zetten. Daarnaast kan er verder ingezet worden op profilering en branding middels professionele marketing en promotie, de realisatie van een representatief en veilig gebied, het verbeteren van de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte en tot slot tot vergroting van innerlijke- en uiterlijke eenheid van het gebied. De oprichting van een BIZ leidt tot slot tot een blijvende intensieve samenwerking tussen winkels, culturele instellingen, horeca en kantoren in het compacte gebied.

Rol van Stad & Co

De winkelstraatmanager is hét aanspreekpunt voor zowel de ondernemers in het gebied als voor de gemeente Amsterdam. Daarnaast begeleidt Stad & Co de oprichting van de BIZ van A tot Z.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn