Ondernemersfondsen

Oprichting BIZ Westvlietweg Den Haag

Bedrijven Belang Westvlietweg wil haar bedrijventerrein toekomstbestendig maken. Het bestuur schreef hiervoor in september 2019 een visiedocument met als doel: Vernieuwen, intensiveren, uitbreiden en verduurzamen. Een BIZ (bedrijveninvesteringszone) is de beoogde opvolger van Bedrijvenbelang Westvlietweg. Stad & Co is gevraagd de oprichting van de BIZ te begeleiden.

Bedrijventerrein Westvlietweg

Het bedrijventerrein Westvlietweg – met een oppervlakte van ca. 45 ha – ligt in de Vlietzone in Den Haag. Het gebied heeft een strategische ligging ten opzichte van het centrum en diverse uitvalswegen en huisvest circa 335 bedrijven met meer dan 2750 werknemers. Westvlietweg heeft een belangrijke functie voor de stadseconomie van Den Haag.  Een breed scala aan bedrijven is in het gebied gevestigd, o.a. ICT, techniek, logistiek, detailhandel, afvalverwerking en sportactiviteiten. Om de belangen van de ondernemers op het bedrijventerrein te behartigen is in het verleden Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg opgericht.

Ambities

De ambitie is dat bedrijventerrein Westvlietweg wordt verdicht, geordend en vergroend en dat het bouwen van hogere gebouwen mogelijk wordt. Het terrein moet beter bereikbaar worden voor openbaar vervoer en zowel het terrein als de gebouwen moeten worden verduurzaamd. Ook zal er vernieuwing en uitbreiding plaatsvinden. In oppervlakte zal het bedrijventerrein verdubbelen, maar in vierkante meters zal het huidige bedrijfsoppervlakte worden verviervoudigd. Er komen nieuwe extra uitvalswegen, zodat de Westvlietweg kan worden ontzien van teveel vrachtverkeer, en er zullen nieuwe (innovatieve) bedrijven worden aangetrokken. De verwachting is dat ook de werkgelegenheid op bedrijventerrein Westvlietweg zal verdubbelen.

BIZ Westvlietweg

Een stevige en geïntensiveerde samenwerking is nodig om de hoge ambities te realiseren. Met ingang van 1 januari 2020 is daarom Stichting BIZ Westvlietweg operationeel. De BIZ is de opvolger van het Bedrijvenbelang Westvlietweg. Stad & Co heeft de oprichting van de BIZ van a tot z begeleid.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn