Ondernemersfondsen

BIZ Waalre-dorp centrum  

Op dit moment bevinden de partijen zich midden in het oprichtingstraject.

Goudkust van Eindhoven

Waalre staat vooral bekend als ‘de goudkust van Eindhoven’, wegens het villabos dat ten zuiden van de kom is aangelegd. Veel bewoners pendelen voor hun werk naar Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard.

Samen sterk

Naar het voorbeeld van BIZ Den Hof, die per 2018 is opgericht, en van waaruit de lokale ondernemers en eigenaren succesvol samenwerken aan de uitdagingen in hun winkelgebied, heeft een aantal enthousiaste ondernemers en vastgoedeigenaren het initiatief genomen om ook een BIZ op te richten in Waalre-dorp. Het oprichtingsbestuur wil de bedrijfs- en vastgoedomgeving aantrekkelijker maken en economisch versterken. Het bestuur is zich er goed van bewust dat dit alleen mogelijk is met zoveel mogelijk ondernemers en vastgoedeigenaren en wanneer er structureel budget beschikbaar is.

Uitbreiden van het aandachtsgebied

Het aandachtsgebied wordt vergroot ten opzichte van de huidige incidentele initiatieven. Ook de vastgoedeigenaren en gebruikers van het omliggende commercieel vastgoed gaan mee-investeren en meebeslissen in de BIZ.

Draagvlakmeting

In 2020 is een informele en een officiële draagvlakmeting uitgevoerd voor de oprichting van een BIZ voor het centrum van Waalre-dorp, waarbij ze worden gefaciliteerd door de gemeente Waalre. Als uit de officiële draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is, treedt de BIZ met ingang van 1 januari 2021 in werking.

Rol van Stad & Co

De hulp van Stad & Co is ingeschakeld om het BIZ-traject te begeleiden.

meer weten?

 

Peggy Smulders

adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn