Ondernemersfondsen

BIZ vastgoedeigenaren Paasheuvelgebied Amsterdam

Zuidoost City (de publiek-private gebiedsorganisatie van en voor Amsterdam Zuidoost) bracht een aantal belangrijke spelers uit het gebied (AMC, Dutch RE, Caransa, Greystar, Hogeschool van Amsterdam) en vertegenwoordigers van de gemeente, bij elkaar om te onderzoeken of er intensiever samengewerkt kan worden. Ook Stad & Co was hierbij uitgenodigd om een presentatie te geven over verschillende vormen van publiek-private samenwerking. 

Holendrecht wil vooruit

De groene Amsterdamse wijk Holendrecht is onderdeel van Gaasperdam. Het is een plek waar veel mensen zich thuis voelen, hoewel er ook veel dingen zijn die beter kunnen. De wijk is al jaren in transitie naar een gemengd woon-werkgebied. Veel kantoren zijn al getransformeerd en de openbare ruimte wordt op verschillende plekken aangepakt. Tot op heden doen de verschillende partijen dat vooral op eigen terrein, maar er is behoefte aan meer verbinding en een strategische aanpak binnen het gebied. Een integrale visie ontbreekt en de ontwikkelplannen sluiten nauwelijks op elkaar aan. Hoe kunnen de vastgoedeigenaren rond de Paasheuvelweg intensiever met elkaar optrekken? En hoe kan een gemeenschappelijke visie op aspecten als de openbare ruimte, marketing, uitstraling en veiligheid worden gecreëerd? Deze vragen waren altijd al actueel, maar in tijden van corona groeit de behoefte aan antwoorden en aan een stevige positie aan tafel bij de gemeente.

BIZ Paasheuvel Village

Een aantal enthousiaste vastgoedeigenaren heeft het initiatief genomen om de samenwerking in het Paasheuvelgebied te versterken. Gezamenlijk willen ze de vastgoedomgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken. Hiervoor is het echter nodig om met een zo groot mogelijke groep vastgoedeigenaren en andere stakeholders de handen ineen te slaan en voor structureel budget te zorgen. De vraag is: op welke manier? Op basis van onderzoek naar de voor- en nadelen van mogelijke organisatie- en financieringsvormen is een antwoord gevonden in de bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Rol Stad & Co

De vastgoedeigenaren voeren in 2020/2021 een informele en een officiële draagvlakmeting uit voor de oprichting van BIZ Paasheuvel Village in Holendrecht. Stad & Co adviseert en begeleidt de vastgoedeigenaren. Als uit de officiële draagvlakmeting in februari 2021 blijkt dat er voldoende draagvlak is, treedt de BIZ met ingang van 1 januari 2021 in werking voor een termijn van vijf jaar.

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn