Ondernemersfondsen

BIZ Rozengracht Amsterdam

De ondernemers van de Amsterdamse Rozengracht zetten hun schouders eronder. Intensiever samenwerken met elkaar en met de gemeente is het doel. Nadat de eerste BIZ-oprichting voor alle ondernemers niet kon rekenen op voldoende draagvlak, hebben de ondernemers Stad & Co gevraagd het proces voor het oprichten van een BIZ opnieuw te begeleiden. En met succes!

Herinrichting Rozengracht

Het is krap op de Rozengracht. Het trottoir staat vol, auto’s laden en lossen op de rijbaan, fietsers moeten uitwijken, de tram vertraagt en de auto’s rijden te hard. De wens van het GVB om een verhoogde trambaan aan te leggen, leidde tot inspraak van een groot aantal ondernemers bij de gemeenteraad. De ondernemers willen het momentum aangrijpen om de hele straat opnieuw in te richten, op basis van uitgangspunten die passen bij de huidige tijd en behoeften.

Meer wensen

En dat niet alleen, het wensenlijstje is nog veel langer. De ondernemers van de Rozengracht willen beter samenwerken. Hun belangen vertegenwoordigen richting de gemeente. De verkeersveiligheid verbeteren. Het beheer van de openbare ruimte moet beter. Maar ook: de gezamenlijke promotie van de straat kan een stuk professioneler.

Ambities realiseren met een BIZ

De genoemde ambities kunnen alleen gerealiseerd worden als álle ondernemers in het gebied samenwerken. Stad & Co is ingeschakeld om de oprichting van een BIZ opnieuw te begeleiden. En met succes! De urgentie werd gevoeld en alle ondernemers stemden massaal voor de BIZ.

Eerste resultaten

Tot slot begeleidt Stad & Co het bestuur van de BIZ-vereniging bij de uitvoering van het BIZ-plan. En de resultaten van de inzet van het bestuur zijn niet onverdienstelijk. Er is inmiddels een logo ontwikkeld, inclusief bijpassende sfeerverlichting. Ook zijn er evenementen georganiseerd, zijn er social media kanalen opgezet en is er een promotieplan ontwikkeld. De ondernemers werken samen met de gemeente aan het verbeteren van de openbare ruimte. Onlangs is er bijvoorbeeld graffiti verwijderd. Dat smaakt naar meer!

 

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn