Ondernemersfondsen

BIZ-procesbegeleiding Bergambacht gemeente Krimpenerwaard

De BIZ (bedrijveninvesteringszone) is van, door en voor ondernemers (en/of vastgoedeigenaren). Zij stellen een BIZ-plan op - voor maximaal vijf jaar -, organiseren informatiebijeenkomsten en creëren draagvlak. Bij de gemeente ligt een aantal wettelijke verantwoordelijkheden voordat de BIZ van start kan gaan.

Derde termijn voor BIZ Winkelhof

Bergambacht ligt in het poldergebied Krimpenerwaard, ook wel de achtertuin van de Randstad genoemd. De ondernemers in het centrumgebied van Bergambacht werken al 10 jaar succesvol samen via de BIZ. Dat betekent dat de BIZ Winkelhof in 2020 in het laatste jaar van de tweede termijn zit. Om de BIZ te kunnen continueren willen de ondernemers het traject voor een nieuwe termijn doorlopen.

Succesvol bedrijventerrein De Wetering

Ook de ondernemers van bedrijventerrein De Wetering in Bergambacht zitten in het laatste jaar, in hun geval van de eerste BIZ-termijn. De BIZ, gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland werken succesvol samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op het bedrijventerrein. Een nieuwe rotonde voorziet in deze wens. Ook het vernieuwen van de riolering, ophogen van straten en het voorzien van nieuw asfalt zijn enkele grepen uit de gerealiseerde resultaten. De ondernemers zijn eveneens blij met de positieve effecten van BIZ De Wetering en willen daarom een tweede termijn instellen.

Twee BIZ verlengingen

Beide BIZ’en hebben de gemeente Krimpenerwaard verzocht om een nieuwe BIZ in te stellen voor de periode 2021 t/m 2025. Het instellen van een BIZ dient nauwkeurig, volgens de ‘Wet op de bedrijveninvesteringszone’, te gebeuren. De rol van de gemeente is faciliterend en vraagt om ambtelijke capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Financiën.

Rol Stad & Co

De gemeente heeft Stad & Co gevraagd om de druk op de ambtelijke organisatie te verlichten. Stad & Co is contactpersoon voor beide BIZ’en en ontzorgt de gemeente door hen zoveel mogelijk taken uit handen te nemen. Beide draagvlakmetingen vinden in het eerste kwartaal van 2021 plaats.

We kunnen trots zijn op het resultaat. Ik dank de ondernemers voor hun geduld. We kunnen weer jaren voorruit. Uit de samenwerking de afgelopen jaren blijkt, ook nu weer, de kracht van de Krimpenerwaard.

-Wethouder Boere, gemeente Krimpenerwaard

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn