Ondernemersfondsen

BIZ en winkelstraatmanagement Jordaan Zuid

Grote herinrichting in het gebied reden voor BIZ-oprichting. Samen werken aan het profileren van de Jordaan Zuid als uniek winkelgebied.

Een nieuw gezicht voor de Elandsgracht

De Amsterdamse Elandsgracht krijgt een nieuw gezicht. Na een lange periode van plannenmakerij is de uitvoering van de herinrichting gestart. De werkzaamheden worden afgerond in juni 2016. Zo’n grote ontwikkeling in het gebied was reden te meer voor de ondernemers om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten.

Begin 2016 doorliep het aangewezen gebied, geholpen door Stad & Co, het BIZ-oprichtingstraject. Op 21 maart 2016 werd bekend dat de Elandsgracht op basis van een groot draagvlak officieel een BIZ-vereniging is voor de termijn 2016 t/m 2020. Maar liefst 81% van de bijdrageplichtige ondernemers bracht een stem uit, waarvan 88% stemde vóór instelling van de BIZ.

Krachten bundeling

De ondernemers aan de Elandsgracht, Hazenstraat en 1e Looiersdwarsstraat bundelen in de BIZ Jordaan Zuid de komende jaren hun krachten. Motivatie van de ondernemers was, om na de ruim 10 jaar dat ondernemersvereniging Elandsgracht heeft bestaan, door te ontwikkelen tot een nieuwe professionele organisatievorm en de samenwerking onderling, met de gemeente en met andere partijen te versterken. Het behartigen van de gezamenlijke belangen vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

De herinrichting van de Elandsgracht resulteert dit jaar in een grote verandering in het zuidelijk deel van de Jordaan. Het gebied zal in de nieuwe vorm beter aansluiten op de 9 Straatjes en de rest van het centrum van Amsterdam. Door het nieuwe ontwerp ontstaat er bovendien meer openbare ruimte. De ondernemers zien, door de oprichting van de BIZ, kansen om meer samen te werken om de vernieuwde ruimte optimaal te benutten en het gemengde winkelgebied nog aantrekkelijker te maken.

Bestuurslid Rob van der Straeten aan het woord

Rob van der Straeten is een van de bestuursleden en mede-eigenaar van Smit Cruyff Sportspecialisten, gevestigd op de Elandsgracht. Hij spreekt vol enthousiasme over de kersverse BIZ-vereniging:

“In het verleden gaf het innen van de contributie altijd een hoop gedoe. We waren onzeker over de inkomsten van de ondernemersvereniging en konden daarom nooit grote plannen maken. We werken in de BIZ voortaan niet meer alleen samen met de ondernemers uit de Elandsgracht, maar ook de zijstraten doen mee. Zo zijn we een sterkere partner richting partijen, zoals de gemeente, en kunnen we ons gebied nog sterker positioneren. De BIZ-vereniging helpt ons professioneler te werken en zorgt dat we kansen niet langer onbenut laten.”

BIZ Jordaan Zuid

Met de oprichting van de BIZ Jordaan Zuid hebben de ondernemers in het gebied ervoor gekozen om zich duidelijk gezamenlijk te profileren als uniek winkelgebied in de Jordaan. De vernieuwde Elandsgracht, de Hazenstraat en de Eerste Looiersdwarsstraat vormen samen een uniek winkelgebied, dat zich met haar zelfstandig ondernemers en ambachtelijke zaken wil profileren. Het BIZ-plan staat vol ambitieuze plannen en het winkelstraatmanagement door Stad & Co ondersteunt de BIZ bij de uitvoering hiervan. Eenheid in het gebied door gezamenlijk sfeerverlichting, streetbranding door middel van een website en evenementen én gezamenlijke belangenbehartiging staan hierin centraal.

Winkelstraatmanagement door Stad & Co

Winkelstraatmanagement heeft als doel het duurzaam verbeteren van het economisch functioneren van een winkelstraat, op zo’n manier dat zowel de ondernemers, de bewoners, bezoekers en de eigenaren van het vastgoed een positieve ontwikkeling doormaken.

Meer informatie?

Lees meer over de samenwerkende stad.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn