Ondernemersfondsen

BIZ IJmuiden centrum

BIZ IJmuiden Centrum is een feit! Voor een grote groep ondernemers een lang gekoesterde wens die in vervulling gaat.

Er vol voor gaan!

De ondernemersvereniging van IJmuiden Centrum was op sterven na dood en de sfeer onder de ondernemers was op zijn zachts gezegd ‘koel’. De roerige jaren van crisis, een herinrichting en een gesloten Velsertunnel had het enthousiasme en vertrouwen in het gebied geen goed gedaan. Ook in de fysieke ruimte van het gebied zijn deze moeilijke jaren helaas zichtbaar. Net als in veel middelgrote gemeentes in de periferie kampt IJmuiden met leegstand en worstelt het met de aantrekkelijkheid en sfeer in het centrum. Bij Stad & Co geloven we echter heilig in de kracht van (de publiek-private) samenwerking. Geen eenvoudige opgave om dit tij te keren.

Een BIZ of anders niet

Een paar ondernemers wilden de ondernemersvereniging wel een impuls geven, maar dan bij voorkeur in de vorm van een BIZ-vereniging. Of liever, een BIZ of anders niet. De gemeente ondersteunde dit initiatief van harte, met professionele ondersteuning voor de BIZ in oprichting en steun vanuit de eigen organisatie. De nieuwe wethouder economie bleek ook een groot pleitbezorger van het belang van detailhandel en horeca in het centrum én van de BIZ. De ondernemers in het gebied grepen de kans om er gezamenlijk weer iets van te maken met beide handen aan.

Sneeuwbal effect

De formele draagvlakmeting liet in januari 2019 duidelijk het sentiment zien: 86% van de ondernemers stemde vóór de BIZ (in een gebied waar eerder nog 20% lid was van de vereniging). Er ontstond enthousiasme, saamhorigheid én vertrouwen in het gebied, de gemeente en de samenwerking. De ondernemers zijn weer optimistisch, vastgoed investeert en de gemeente maakt prachtige plannen voor de (nabije) toekomst.

Advies & ondersteuning

De ondernemers en de gemeente hebben Stad & Co ingeschakeld om het BIZ-traject te begeleiden.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn