Gebiedsmanagement
Ondernemersfondsen

BIZ en winkelstraatmanagement Hoofddorppleinbuurt

Stad & Co adviseert en begeleidt het opzetten van een BIZ in de Hoofddorppleinbuurt.

Achtergrond

De Hoofddorppleinbuurt is een sterk woon-, werk- en ondernemend gebied. Deze buurt deed het tot 2015 zonder eigen vereniging. De buurt kenmerkt zich door het kleinschalige en persoonlijke karakter dat de zelfstandige ondernemers, bewoners en bezoekers aan het gebied geven. De buurt is volop in ontwikkeling en steeds meer nieuwe ondernemers vinden er hun plek.

BIZ Hoofddorppleinbuurt

Ondernemersvereniging Hoofddorppleinbuurt heeft de wens zich te verenigingen in een BIZ-vereniging. Om er voor te zorgen dat niet alleen de directe bewoners maar ook de bewoners uit naastgelegen gebieden het plein en omgeving meer bezoeken, is investeren hard nodig. Nu wordt dit door een klein clubje ondernemers gedaan. Het opzetten van een BIZ betekent voor dit gebied dat álle partijen gaan samenwerken in een vereniging. Als BIZ-vereniging staan de ondernemers sterker en kunnen zij daadkrachtiger hun ambities realiseren. Een BIZ-vereniging brengt een solide financiële basis met zich mee en zal de slagkracht van de ondernemers in het winkelgebied vergroten. Het opzetten van de BIZ vindt plaats onder advisering en begeleiding vanuit Stad & Co.

Samen werken aan een krachtig gebied

Actief management kan bijdragen aan de instandhouding van een goed functionerend winkelgebied en het versterken van het ondernemersklimaat. Stad & Co ondersteunt de betrokken ondernemers in hun ambities om het gebied te versterken en economisch krachtiger te maken. Zowel intern, tussen de ondernemers onderling, als extern, in contacten met gemeente en politie, speelt Stad & Co een verbindende rol. Van schoon, heel en veilig, tot gezellige evenementen en lobby richting de gemeente: samen werken we aan een krachtige Hoofddorppleinbuurt!

Resultaat

De aanpak in de Hoofddorppleinbuurt heeft er onder andere toe bijgedragen dat de ondernemers zich vanaf 2015 in een goed georganiseerde vereniging konden verenigen. Een vereniging die werkt aan de hand van duidelijke doelstellingen, werkgroepen op het gebied van schoon, heel en veilig en PR en een adequate ondersteuning aan medeondernemers.

Meer informatie?

Interesse in het oprichten van een BIZ? Ga dan naar de samenwerkende stad.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn