Ondernemersfondsen

BIZ Havengebied IJmuiden 2.0

In 2017 bundelden ondernemers in het havengebied van IJmuiden succesvol gezamenlijke belangen door de start van de BIZ Havengebied. Graag willen ze de samenwerking met vijf jaar verlengen. Stad & Co begeleidt wederom het traject van de BIZ-herstemming.

Eerste én enige BIZ in een havengebied

Ondernemers uit het Middenhavengebied hadden in 2017 de wens zich te verenigen in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Daarmee was dit de eerste én enige BIZ in een havengebied in Nederland. Sinds de invoering van de BIZ is het havengebied sterk verbeterd. Het is er schoon, heel en een stuk veiliger. Met name cameratoezicht, parkmanagement en intensieve samenwerkingen tussen veel organisaties zijn doorslaggevend geweest voor het succes van de BIZ.

Voortzetten van de samenwerking

Samenwerking en gezamenlijke investeringen zijn nodig om de bedrijfsomgeving in het Havengebied IJmuiden op korte en lange termijn te blijven versterken. Dit onderschrijft de wens voor een verlenging van de BIZ Havengebied IJmuiden en verdere versterking van de organisatiegraad in het havengebied, aan de hand van een gezamenlijke toekomstvisie en ambitie. Naast het draagvlak in het huidige BIZ-gebied, zal ook worden bezien of in de gebieden Halkade (incl. Dokweg) en het industriële gebied tussen Ampèrestraat en Kromhoutstraat voldoende draagvlak bestaat voor uitbreiding van het huidige BIZ-gebied.

Een toekomstbestendig haventerrein

BIZ Havengebied IJmuiden 2.0 betekent nog meer financiële slagkracht om de focus op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voort te zetten en de focus te leggen op nieuwe thema’s zoals duurzaamheid en marketing. Voor de definitieve invoering van de BIZ Havengebied IJmuiden 2.0 per 2022 moet er voldoende draagvlak zijn.

Begeleiding van Stad & Co

De hulp van Stad & Co is in 2017 ingeschakeld om de oprichting van de BIZ van a tot z te begeleiden. In 2021 trok het bestuur opnieuw aan de bel, weliswaar voor de verlenging van de BIZ.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn