Ondernemersfondsen

BIZ vastgoedeigenaren Gijsbrecht van Amstelstraat Hilversum

Samenwerking zit in het DNA van De Gijsbrecht. Als kloppend hart van Hilversum Zuid, werken de ondernemers uit de Gijsbrecht al intensief samen. Snelle veranderingen vragen om een gebiedsvisie voor de Gijsbrecht van Amstelstraat, waarbij er wordt gepraat over de transformatie en toekomstbestendigheid van het gebied. Een aantal vastgoedeigenaren heeft het initiatief genomen om een BIZ op te richten. Met een tweede BIZ ontstaat een structurele samenwerking tussen de ondernemers en eigenaren, die uitvoering geeft aan de toekomstvisie.

De ideale Gijsbrecht: dorps en duurzaam hart van Hilversum Zuid

De Gijsbrecht heeft een functie in de stad die het economische overstijgt. Naast de commerciële belangen van de individuele ondernemer en pandeigenaar staan vitaliteit van en samenwerking in de straat centraal. Net als bijvoorbeeld het woongenot van de bewoners, de behoefte aan voorzieningen, de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel. De Gijsbrecht is niet enkel een winkelstraat, maar het hart van een gemeenschap. Een ontmoetingsplek, een vaste waarde in Hilversum Zuid.

Transformeren

Om deze waarde te behouden is transformatie van het gebied nodig: naar een optimale verblijfsruimte, naar andere vormen van mobiliteit, naar functiemenging en naar een compact gebied. Deze transformatie is een onderwerp dat de komende jaren veel aandacht zal krijgen. Hoe gaan we de (waarschijnlijke) toename van leegstand opvangen? Hoe behoudt het gebied een vitale kern met ruimte voor andere functies aan de randen? De betrokkenheid van de vastgoedeigenaren is in deze opgave van cruciaal belang.

Doel van de BIZ

Een aantal pandeigenaren is al betrokken bij de BIZ voor ondernemers. Deze eigenaren hebben het initiatief genomen om een tweede BIZ op te richten. Met een BIZ voor vastgoedeigenaren ontstaat een structurele samenwerking tussen de ondernemers en eigenaren, die uitvoering geeft aan de visie voor het gebied. Daarbinnen werken beide BIZ’en aan concrete acties (vastgelegd in twee BIZ-plannen) en voeren zij een gezamenlijke lobby voor de gedeelde visie op het gebied. Een situatie waarin ondernemers én eigenaren samen investeren en samen profiteren van de verbeteringen.

Rolverdeling

Stad & Co is gevraagd het gehele proces te begeleiden en de eigenaren van advies te voorzien. Daarnaast is Renske Schriemer, op zelfstandige basis, aan dit project verbonden. Renske kent als voorzitter van de BIZ-ondernemers alle ins en outs van de Gijsbrecht en neemt de persoonlijke contacten met de vastgoedeigenaren op zich.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn