Ondernemersfondsen

Oprichting BIZ Eindhoven Centrum

In opdracht van de gemeente Eindhoven en op initiatief van de Stichting Ondernemersfonds Eindhoven Centrum heeft Stad & Co de omzetting van het ondernemersfonds (voorheen gevoed middels reclambelasting) naar een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor ondernemers en eigenaren begeleid.

Draagvlak creëren

Na het uitvoeren van een succesvol haalbaarheidsonderzoek naar het draagvlak voor de gezamenlijke BIZ onder circa 2050 ondernemers én eigenaren, is het BIZ-traject verder voortgezet.

Uniek in Nederland!

De BIZ Eindhoven Centrum zal de inkomsten besteden aan de nadere versterking van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het centrum voor bezoekers, inwoners, ondernemers en investeerders. Deze BIZ is door zijn omvang (geografisch, economisch én aantal deelnemers) uniek in Nederland. Bovendien heeft Eindhoven een tweede primeur: de BIZ wordt de eerste in Nederland waarin álle horeca, detailhandel en vastgoedeigenaren in een groot centrumgebied samen de krachten bundelen.

Eindhoven heeft een goed functionerend centrum met flagship stores en grootschalige formules, aangevuld met een aantrekkelijke mix van lokale horeca, detailhandel, (zakelijke) dienstverlening en culturele instellingen.

De ondernemers in het centrum werkten al langer samen en hadden een eigen ondernemersfonds op basis van reclamebelasting. In combinatie met de investeringen van de vastgoedeigenaren die erbij komen, neemt onze totale slagkracht enorm toe. Samen staan we véél sterker dan ieder voor zich. We kunnen nu echt verschil maken en ons onderscheidend vermogen verder uitbouwen.

-Jan Carel Schut, voorzitter Stichting BIZ Eindhoven Centrum en initiatiefnemer van de BIZ

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn