Ondernemersfondsen

Oprichting BIZ Bos en Lommerweg

De ondernemers van de Bos en Lommerweg in Amsterdam willen kansen verzilveren met de BIZ!

Van baklava tot boeken

De Amsterdamse wijk Bos en Lommer is in rap tempo aan het veranderen. Waar de buurt vroeger bekend stond als een probleemwijk heeft de wijk sinds een aantal jaar een liefkozende geuzenaam: BoLo. De Bos en Lommerweg is een van de belangrijkste winkelstraten van deze wijk en wordt in toenemende mate bezocht door een divers publiek: van baklava tot boeken – op de Bos en Lommerweg is het te vinden. Door de samenwerking aan te gaan willen de ondernemers potentiële kansen gezamenlijk verzilveren.

Aantrekkelijk bezoekers- en ondernemersklimaat

Met de ontwikkeling van vele nieuwe woningen aan de nabijgelegen Haarlemmerweg en in de Houthavens zien de ondernemers een directe aanleiding om de BIZ op te richten. De ondernemers willen zich gaan focussen op het creëren van een aantrekkelijk bezoekers- en ondernemersklimaat door middel van gebiedsbranding, evenementen en eenheid in uitstraling van het winkelgebied. Dit kan alleen als zij samenwerken en er een structureel budget beschikbaar is. Een BIZ-vereniging brengt een stevige financiële basis met zich mee en zal de slagkracht van de ondernemers in dit winkelgebied vergroten.

Creëren van eenheid

Alle 55 ondernemers van de Bos en Lommerweg verenigden zich in de BIZ om wat extra’s te doen voor de straat. Zoals het ophangen van de feestverlichting, het ­organiseren van een buurtfeest, en een stempelactie voor het winkelend publiek. Daarmee wordt nog meer eenheid gecreëerd.

We willen er een vitale straat van maken. De buurt is in beweging, de potentie is enorm

-Aldus Monique Burgers van De Nieuwe Boekhandel

Rol van Stad & Co

Stad & Co heeft de oprichting van de BIZ-vereniging Bos en Lommerweg van begin tot eind begeleid.

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn