Ondernemersfondsen

BIZ bedrijventerreinen Mierlo

Eén BIZ voor de ondernemers van drie bedrijventerreinen: Oudven, Bijenkorf en De Smaale.

Enthousiasme

De ondernemers uit Mierlo hebben de wens uitgesproken om een BIZ op te richten voor drie bedrijventerreinen, te weten: Oudven, Bijenkorf en De Smaale. Het idee voor het oprichten van een BIZ is in januari 2017 tijdens een drukbezochte vergadering gepresenteerd en besproken met ruim 70 ondernemers. Het plan is met enthousiasme ontvangen. Stad & Co is gevraagd om zowel de ondernemers als de gemeente te ondersteunen bij het voorbereiden en opzetten van een BIZ voor ondernemers van de bedrijventerreinen.

Gezamenlijk investeren

Het gezamenlijke doel is het versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat. Door middel van een samenwerking op basis van de BIZ komen er financiële middelen vrij om resultaten te boeken. Door de ondernemers kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om gezamenlijk te investeren in het openbaar groen, collectieve (zonne)energie en afvalinzameling, het bevorderen van veiligheid, werkgelegenheid, en het verbeteren van de toegankelijkheid via parkeren, bewegwijzering en verlichting. Bovendien zijn de ondernemers gericht op een verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en pandeigenaren onderling, en tussen hen en de gemeente Geldrop-Mierlo.

meer weten?

 

Nicole Haas

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn