Gebiedsmanagement

Binnenstedelijke samenwerking Eindhoven

Het afgelopen jaar is een uitzonderlijk en in allerlei opzichten spannend en intensief jaar geweest voor de ondernemers in de binnenstad van Eindhoven. Vanwege de coronacrisis werd het nut, de wens en de noodzaak van samenwerking nog nooit zo nadrukkelijk gevoeld en ervaren. Dit heeft tot veel verschillende acties en projecten geleid waardoor de onderlinge samenwerking een flinke impuls heeft gekregen. Begin 2020 ontstond de gedeelde wens van de gemeente Eindhoven en de ondernemers om de binnenstedelijke samenwerking te evalueren en (waar nodig) herstructureren.

Bottom up vormgeven

Eindhoven is op een unieke manier georganiseerd: fijnmazig en bottom up met verschillende ondernemersverenigingen op straat- en gebiedsniveau. De coronacrisis versnelde de behoefte en het verlangen naar het opnieuw bottom up vormgeven en verbeteren van de binnenstedelijke samenwerkingsstructuur. Een structuur die voor alle betrokken partijen overzichtelijk is en volledig draagvlak kent. Eindhovense ondernemersclubs hadden behoefte aan nieuwe vertegenwoordiging in besturen, meer energie en snellere communicatie. De bestaande lokale structuur, is nieuw leven ingeblazen.

Nieuwe acties, zoals het ‘zomer- en winterterras’ hebben de onderlinge samenwerking tussen horecaondernemers gestimuleerd. Voor de retail waren de inzet van city hosts, crowd management en het drukteplan de aanjagers van hernieuwde energie.

 -Eugène van Gerwen, oprichter en directeur Stad & Co

Herstructurering van de binnenstedelijke samenwerking 

Op de fundamenten van de bestaande structuur zijn nieuwe structuren gebouwd, zoals de overkoepelende Stichting Binnenstad Eindhoven (SBE) waarin horeca, retail en vastgoed zijn verenigd. Alle stakeholders zijn aangetakt en staan sterk met elkaar in verbinding, waardoor er nu meer slagkracht is. De herstructurering resulteerde in rolverduidelijking van faciliterende partijen zoals Eindhoven365/Eindhoven247 (citymarketing en hospitality), de BIZ Eindhoven Centrum en de gemeente en een samenwerking met de culturele en creatieve sector en het onderwijs. Aanvullend wordt de binnenstedelijke visie herijkt. Deze overkoepelende visie wordt doorvertaald naar ‘deelvisies’ op gebiedsniveau.

Typisch Eindhovense samenwerking

Kenmerkend voor de samenwerking in Eindhoven is dat er altijd gebruik wordt gemaakt van de innovatiekracht van de stad. Eindhoven is in staat om de rationele rechterhersenhelft (techniek en kennis) te koppelen aan de creatieve linkerhersenhelft (design). Door veel en goed overleg en het zogenaamde ‘omdenken’ ontstaan veelvuldig creatieve en innovatieve oplossingen.

Inzet van Stad & Co

Stad & Co is op alle niveaus betrokken bij de herstructurering van de binnenstedelijke samenwerking. De kracht van Stad & Co zit in het functioneren op top down én bottom up niveau. Wij zijn aangehaakt op de operatie, maar ook op strategisch niveau. In samenwerking met de publieke sector regisseren wij binnenstedelijke samenwerkingen vanuit de rol als adviseur en expert, maar ook als coördinator en procesmanager.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn