Visie & strategie

Binnenstadsplan 2033 Den Haag

De Haagse binnenstad transformeert de komende jaren nog sterker naar een bruisende ontmoetingsplek, volgens het Binnenstadsplan 2033. Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad is het doel. De gemeente Den Haag en Stichting Binnenstad Den Haag hebben samen aan dit plan gewerkt, met betrokkenheid van zoveel mogelijk belanghebbenden. Dit proces is van begin tot eind door Stad & Co begeleid, in samenwerking met RUIMTEVOLK.

Toekomstbeeld voor de Haagse binnenstad

Hoe ziet de toekomst van de Haagse binnenstad eruit? Het Binnenstadsplan 2033 geeft antwoord op die vragen. Met 10 strategische keuzes biedt het plan houvast voor alle betrokkenen in de Haagse binnenstad. Het plan is begin 2024 door de gemeenteraad vastgesteld en op 5 april 2024 aan de stad gepresenteerd.

Brede participatie

We heb een stevig, creatief en uitgebreid participatietraject ontworpen. Alle betrokken partijen uit de stad – de gemeente Den Haag, ondernemers, eigenaren, bewoners, ontwikkelaars, studenten, beleggers, culturele en maatschappelijke instellingen en andere gebruikers – hebben meegedacht en input geleverd. We hebben gesproken over de opgaven van de komende jaren, en over hoe we hiermee om wensen te gaan.

In samenwerking met RUIMTEVOLK zijn verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld. Stap voor stap hebben we zo de totstandkoming van een nieuw toekomstbeeld voor de Haagse binnenstad gefaciliteerd.

 

Gezamenlijk zijn er 10 keuzes voor de toekomst gemaakt:

  • Een grotere binnenstad
  • Binnenhof Ensemble als de ziel van de stad
  • Contrasten als kracht
  • Een levendige mix
  • Betaalbaar wonen en ondernemen
  • Een gastvrij ebinnenstad
  • De voetganger centraal
  • Een groene binnenstad
  • Levendige grachten
  • Bruisende Pleinen

Een breed gedragen plan

De brede participatie heeft geleid tot een breed gedragen plan. Dit draagvlak bleek ook tijdens de conceptpresentatie op 1 juni 2023 in poppodium PAARD, waarin het conceptplan door alle betrokken uit de stad enthousiast werd ontvangen.

Het Binnenstadsplan 2033 dat Den Haag levendiger, groener en meer verbonden maakt, kunt u bekijken via de volgende link: Binnenstadsplan 2033

Soortgelijke projecten

Ambitie en Actie Agenda Binnenstad Enschede

 

Positionering en samenwerking Baarn Centrum

 

Vitale kernen voor Montfoort en Linschoten

 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn