Visie & strategie

Binnenstadsplan 2030 Den Haag

Hoe ziet de toekomst van de Haagse binnenstad eruit? En hoe ziet de Haagse binnenstad er in de toekomst uit? Op die twee vragen geven de gemeente Den Haag en Stichting Binnenstad Den Haag (StiBi), samen met zoveel mogelijk belanghebbenden bij de binnenstad, antwoord. Stad & Co is samen met bureau RUIMTEVOLK gevraagd om gemeente Den Haag en StiBi te begeleiden bij het proces van de totstandkoming van dit nieuwe toekomstplan.

Binnenstadsplan 2030

De gemeente Den Haag en StiBi werken al ruim twintig jaar succesvol samen aan de ontwikkeling van de binnenstad. De razendsnelle veranderingen en het aflopen van het huidige Binnenstadsplan vormen het uitgelezen moment om een nieuw Binnenstadsplan te ontwikkelen, dat tot 2030 van kracht is voor de Haagse binnenstad. Het plan moet antwoord geven op de vraag: waar gaan de gemeente Den Haag, ondernemers, eigenaren, bewoners, ontwikkelaars, beleggers en andere gebruikers van de stad de komende jaren samen aan werken? Hierbij is in ieder geval aandacht voor strategische gebruiksfuncties, wonen, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. 

Procesbegeleiding door Stad & Co

Stad & Co is gevraagd om gemeente Den Haag en StiBi te begeleiden bij de totstandkoming van het Binnenstadsplan 2030. We begeleiden het proces waarin op een creatieve en verbindende wijze het gesprek over de toekomst van de Haagse binnenstad met de verschillende partners en (toekomstige) gebruikers van de binnenstad wordt gevoerd. Daarnaast brengen wij onze kennis en kunde in op het vlak van publiek-private samenwerking en het economisch functioneren van de binnenstad. Alle bouwstenen bundelen we in een visie op de Haagse binnenstad van de toekomst.

Participeren op verschillende niveaus

Stad & Co heeft gekozen voor een integrale aanpak, waarin alle relevante stakeholders op meerdere momenten participeren. Hiervoor zijn twee zogenaamde ‘labs’ in het leven geroepen. Kennislab bestaat uit experts van de gemeente en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ‘voeding’ van het totale ontwikkelproces. Ook toetst Kennislab alle op te leveren tussenproducten. Binnenstadslab bestaat uit vier onderdelen: Kern, 1-op-1, Stadsgesprek en Online. In elk onderdeel denken verschillende partners en gebruikers van de binnenstad op verschillende momenten mee over het Binnenstadsplan. Het participatieniveau loopt uiteen van raadplegen tot co-creëren. 

Tijdlijn

De uitwerking van het toekomstbeeld duurt grofweg een jaar. De afgelopen maanden is veel informatie verzameld binnen de twee labs. Deze input wordt vertaald naar een conceptplan en dit jaar met de huidige gemeenteraad gedeeld. In februari 2022 volgt een Stadsgesprek over de inhoud van het voorlopige plan, waarbij ook aandacht is voor de uitvoeringsfase. Tot slot wordt het Binnenstadsplan 2030 aan de nieuwe gemeenteraad gepresenteerd om definitief vast te stellen.

Soortgelijke projecten

Ambitie en Actie Agenda Binnenstad Enschede

 

Positionering en samenwerking Baarn Centrum

 

Vitale kernen voor Montfoort en Linschoten

 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn