Gebiedsmanagement
Visie & strategie

Bezoekersonderzoek Beverwijk

Beverwijkse winkeliers, eigenaren en de gemeente willen gezamenlijk de positie als winkelstad versterken. Ze schakelen de hulp van Stad & Co in en vraagt ons een onderzoek te doen naar de herkomst en motieven van evenementen- en centrumbezoekers.

Samenwerking in de lift

In Beverwijk zijn winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente bezig om gezamenlijk de positie als winkelstad te versterken. Zij worden hierbij geholpen door Rabobank IJmond, die zorgde voor aansluiting bij De Nieuwe Winkelstraat. Met het recent opgestelde actieplan wordt de lijn van de stedelijke detailhandelsvisie doorgetrokken, maar worden ook nieuwe uitgangspunten vastgesteld. De focus ligt vooral op een kwalitatief hoogwaardige winkelomgeving en intensieve samenwerking.

Bezoekersmotieven

De gemeente Beverwijk heeft Stad & Co gevraagd onderzoek te doen naar de herkomst en motieven van evenementenbezoekers en centrumbezoekers in Beverwijk. De resultaten worden gebruikt om het bezoeken van Beverwijk nog beter op de verwachtingen en behoeften van de bezoekers aan te laten sluiten. Het onderzoek naar de herkomst en motieven van de bezoekers van Beverwijk zal jaarlijks herhaald worden, waarbij het onderzoek uitgevoerd in 2016 (dit onderzoek) gebruikt zal worden als nulmeting.

Resultaten

Uit de resultaten is gebleken dat Beverwijk Centrum kan werken aan een sterkere identiteit die álle bezoekers aanspreekt, het meer betrekken van jongeren in de activiteiten en het opzetten en beheren van online communicatiekanalen. Uit de enquêtes is ook gebleken dat er meer en breder ingezet moet worden op ruimtelijke aantrekkelijkheid van het centrum van Beverwijk. Met andere woorden: heldere resultaten om mee aan de weg te timmeren!

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn