Identiteit & positionering

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien

Het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) is al jarenlang een begrip in de Metropoolregio Amsterdam en een groot succes. Sinds 2009 richt het programma zich op het spreiden van internationale bezoekers over de regio. Met het aflopen van de derde termijn van ABHZ, moet er een programma voor de vierde termijn (2021 – 2024) worden ontwikkeld. Amsterdam & Partners schakelt hiervoor de hulp van Stad & Co in.

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien

Het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam. Met dit programma worden internationale bezoekers – met Amsterdam als bestemming – gestimuleerd om zoveel mogelijk uitstapjes in de MRA-regio te maken. Naast Amsterdam, profiteren daardoor ook de 32 MRA-gemeenten van de enorme aanwas Amsterdam-bezoekers. Het ABHZ is een plan van, door en voor MRA-gemeenten. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt.

Kruisbestuiving MRA-gemeenten

Amsterdam & Partners (de destinatie-marketingorganisatie van Amsterdam) heeft van het MRA Bureau de opdracht gekregen om ABHZ 4 (2021 – 2024) te ontwikkelen. In dit plan moet de nadruk liggen op het ontstaan van kruisbestuiving tussen de 33 MRA-gemeenten. Een van de doelen is namelijk het verhogen van het aantal onderlinge doorverwijzingen van internationale bezoekers tussen MRA-gemeenten. Stad & Co is ingeschakeld voor het verbinden en betrekken van Amsterdam en de overige 32 gemeenten.

Vervolg ABHZ 4

Aanvullend heeft Stad & Co diverse participatiesessies opgezet en begeleid met Amsterdam & Partners en de 33 MRA-gemeenten. Tijdens deze sessies is antwoord gegeven op de vragen: wat maakt de gebieden uniek en hoe kan Amsterdam de internationale toerist verleiden met aantrekkelijke bezienswaardigheden en/of activiteiten uit de andere gemeenten? Op basis van de uitkomsten zijn themaboeken ontwikkeld, waarin de 32 gemeenten zijn geclusterd in 6 themagebieden. Denk bijvoorbeeld aan het thema ‘Amsterdam Beach’, waarin de gebieden met strand vindbaar zijn.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

senior adviseur
mail mij     LinkedIn