Identiteit & positionering

Een communicatieplan voor Heemskerk Centrum

De BIZ Centrum Heemskerk wil de komende jaren op een aantal vlakken stevig professionaliseren. Een van de zaken die de ondernemers onder handen nemen, is het merk ‘In Heemskerk’, waarmee de BIZ naar buiten treedt. Dit moet niet langer alleen een kreet zijn, maar écht iets betekenen voor klanten en bezoekers van het centrum. Stad & Co ontwikkelde een integraal communicatieplan voor het bestuur van de BIZ en ondersteunt bij de uitrol van het gebiedsmerk.

In en uit Heemskerk

‘In Heemskerk’ is een knipoog naar de succesvolle pay off ‘Uit Heemskerk’ die de lokale bollentelers op hun vrachtwagens hebben staan. De centrumondernemers willen duidelijk maken wat zij te bieden hebben. Namelijk: een aantrekkelijke mix van lokale zelfstandigen, speciaalzaken, ketens en horeca, een levendig en gastvrij dorpshart, vakmanschap en liefde voor het product, Noord-Hollandse nuchterheid en een persoonlijke benadering. Door deze boodschap in allerlei varianten in alle communicatie van de BIZ terug te laten keren, uiteraard in combinatie met ‘In Heemskerk, krijgt het merk vanzelf steeds meer de gezochte invulling en betekenis.

Communicatieplan

Een door Stad & Co ontwikkeld integraal communicatieplan moet het BIZ-bestuur, de al bestaande evenementencommissie én de nieuwe communicatiecommissie van de BIZ ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van alle communicatie. De belangrijkste externe doelen van het communicatieplan zijn; versterken van het eigen karakter van Heemskerk Centrum, vergroten van de binding met bestaande klanten en stimuleren van nieuwe bezoekers (uit de directe omgeving van Heemskerk) om naar het centrum te komen. Intern moet het plan gaan bijdragen aan betere onderlinge communicatie, meer saamhorigheid en een evenwichtigere verdeling van de communicatie-inspanningen. Binnen het BIZ-bestuur is één bestuurslid aangesteld als portefeuillehouder communicatie. Deze bestuurder is samen met de communicatiecommissie  – die volledig uit ondernemers bestaat – verantwoordelijk voor de aansturing van het communicatiebureau dat de uitvoering voor haar rekening neemt.

Advies & ondersteuning

De centrummanager van Stad & Co ondersteunt het BIZ-bestuur en de communicatiecommissie bij hun taken. ‘In Heemskerk’ wordt de komende tijd stap voor stap uitgerold. De eerste stap is een upgrade van het bestaande logo naar een meer onderscheidend beeldmerk dat een echt ‘Heemskerks’ gevoel moet geven. Daarna worden de website en de social mediakanalen van de BIZ aangepakt en zullen ook de evenementen van de BIZ een nieuwe impuls krijgen. Wie weet: zelfs samen met ‘Uit Heemskerk’!

 

meer weten?

 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn
 

Charlie Hoge

adviseur
mail mij     LinkedIn