Gebiedsmanagement

Advisering Stichting Binnenstad Den Haag

Stad & Co onderzoekt en adviseert: hoe kan publiek-private samenwerking in de binnenstad van Den Haag worden versterkt?

Unieke karakter

Het gaat steeds beter met de Haagse binnenstad en dat komt onder andere door de diversiteit en kwaliteit van het aanbod. De winkel- en horecagebieden en diverse culturele organisaties maken de binnenstad van Den Haag uniek. Ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren werken samen met gemeente Den Haag aan het versterken van de unieke identiteit van de binnenstad. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt in het Uitvoeringsconvenant 2014-2018, met als hoofddoelen:

  1. Bereiken van de top 5 van meest gastvrije (binnen)steden
  2. Groei van het toeristisch bezoek
  3. Toename van de verblijfsduur en bestedingen
  4. Bezoekersaantal verhogen in Hofkwartier/Noordeinde en Historische Kern/Denneweg
  5. Bekendheid en waardering voor de Haagse binnenstad verhogen
  6. Meer studenten, bewoners en werknemers in de binnenstad

Rol Stad & Co

Door de samenwerking is er een sterkere positie ontstaan. Echter met het wegvallen van de Kamer van Koophandel als belangrijke speler in de publiek-private samenwerking en door de niet onuitputtelijke inzet die ondernemers en vastgoedeigenaren vrijwillig kunnen bieden, zijn veel binnenstadprojecten kwetsbaarder geworden. Stichting Binnenstad, de samenwerking van alle private partijen in de Haagse binnenstad, heeft Stad & Co in 2017 gevraagd te onderzoeken en te adviseren over hoe de private partijen beter kunnen profiteren van de gezamenlijke kracht. Op welke manieren kan de samenwerking worden verbeterd? Waarin is een collectieve inzet wenselijk, met als doel het beste resultaat voor de bedrijfs- en woonomgeving? Welke organisatie- en financieringsvorm past daar het beste bij? Een project van enkele maanden met een verrassend eindresultaat!

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn