Ondernemersfondsen

Advisering Ondernemersfonds Alkmaar

Advisering Ondernemersfonds Alkmaar

Stichting Ondernemend Alkmaar heeft – in overleg met diverse ondernemersorganisaties in Alkmaar – het initiatief genomen voor een verkenning van de mogelijkheid voor het invoeren van een overkoepelend ondernemersfonds voor Alkmaar. Stad & Co heeft de verkenning uitgevoerd en een advies opgeleverd. Inmiddels is het fonds per 1 januari 2022 actief. 

Herijking noodzakelijk  

Vereniging Ondernemend Alkmaar had de behoefte om integraal en structureel te investeren in een sterk Alkmaar. Stad & Co werd in 2019 gevraagd om hiervoor de kansen te verkennen. In samenwerking met een begeleidingscommissie van betrokken stakeholders, de gemeente Alkmaar en vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen, winkelgebieden en de binnenstad, startte Stad & Co een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een ondernemersfonds voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden binnen de gemeentegrenzen.

Middenin dit traject openbaarde zich Covid-19. Daarvoor stelde gemeente Alkmaar begin 2020 een tijdelijk Stimuleringsfonds in om Alkmaarse collectieve initiatieven financieel te stimuleren. De behoefte aan een ondernemersfonds werd nog verder aangewakkerd.

Massaal vóór Ondernemersfonds  

In de tussentijd heeft Stad & Co een advies geformuleerd voor de oprichting van het gemeentebrede ondernemersfonds. Het advies maakt inzichtelijk op welke manier de oprichting van een ondernemersfonds bijdraagt aan het versterken van de stad en het doen van collectieve investeringen. Het fonds is per 1 januari 2022 actief voor een periode van vijf jaar. Met het Ondernemersfonds Alkmaar worden naast gebiedsgerichte investeringen ook activiteiten met een gemeentebreed belang gefinancierd.

Soortgelijke projecten

Verkenning ondernemersfonds Oirschot

 

Een kick-start van 1,5 miljoen voor de Alkmaarse economie

 

Verkenning ondernemersfonds Oirschot

 

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn