Visie & strategie

Actualisatie winkeltijdenverordening Velsen

De gemeente Velsen is wettelijke verplicht de winkeltijden vast te leggen in een verordening. Het huidige beleidsstuk is echter verouderd en verdient een actualisatie. De gemeente grijpt dit moment aan om te inventariseren hoe de ondernemers de huidige winkeltijden ervaren en of verbeteringen nodig zijn. De gemeente Velsen heeft Stad & Co om hulp gevraagd bij de inventarisatie en actualisatie.

Huidige regelgeving

Momenteel mogen winkels in de gemeente Velsen 7 dagen per week, tussen 6 en 22 uur, open zijn. Aanvullend zijn er een aantal mogelijke individuele vrijstellingen opgenomen in het beleid. Deze vrijstellingen zijn in een aantal gevallen ook voor langere tijd toepasbaar. Uit een brede inventarisatie moet blijken of er behoefte is aan langere openingstijden (na 22 uur), openstelling op zon- en feestdagen en/of aanvullende vrijstellingen en uitzonderingen.

Ondernemersenquête

Stad & Co start met een inventarisatie van de juridische (on)mogelijkheden voor het wijzigen van de regelgeving. De ambtelijke en bestuurlijke wensen en behoeften worden gepolst, net als de wensen en behoeften van de ondernemers uit Velsen. Voor dit laatste wordt gebruik gemaakt van een toegankelijke enquête. Alle input gebruiken we om de winkeltijdenverordening daadwerkelijk te actualiseren. Het nieuwe beleidsstuk wordt ingebracht bij het college en de gemeenteraad.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn