Visie & strategie

Actieplan Heemskerk Veilig & Gastvrij

Op 1 juni 2020 zijn in Nederland verschillende coronamaatregelen versoepeld. De (gedeeltelijke) opening van horeca en andere publieke gelegenheden (zoals bioscopen en musea), in combinatie met het loslaten van de regel van de maximale groepsgrootte van drie personen in de openbare ruimte, vroeg in Heemskerk Centrum om een doordacht actieplan met betrekking tot diezelfde openbare ruimte.

Nieuwe fase in coronatijd

Ook in Heemskerk keken de lokale ondernemers en de gemeente uit naar een nieuwe fase waarin de coronamaatregelen stap voor stap werden versoepeld. Er heerste echter nog veel onduidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hoewel er al wel veel bekend was over hoe men zich behoort te gedragen binnen winkels en (horeca)zaken, was er nog niet veel bekend over de benodigde maatregelen en aanpassingen in de openbare ruimte. Om ervoor te zorgen dat de bezoekers het centrum op een veilige manier konden bereiken en gebruiken, dienden de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en de inrichting van de openbare ruimte tijdelijk herzien te worden.

Gezamenlijk actieplan

Om te waarborgen dat Heemskerk ook in coronatijd een veilige en gastvrije plek is om naartoe te gaan en te verblijven, hebben de lokale retail, horeca (KHN), BIZ-vereniging, gemeente en Stad & Co het initiatief genomen om een gezamenlijk actieplan te ontwikkelen. Dit actieplan is opgesteld vanuit een gedeelde overtuiging dat iedereen gebaat is bij een goed functionerend Heemskerk centrum. Het hoofddoel van het actieplan was dan ook om het centrum van Heemskerk zo snel mogelijk weer up and running krijgen.

Korte, middellange en langere termijn

Het opgestelde actieplan kent een groeimodel. Zo biedt het plan aanwijzingen om direct van start te kunnen maar ook aanknopingspunten om na te denken over meer fundamentele vragen voor de middellange en langere termijn. Er is nagedacht over hoe Heemskerk in de toekomst nog meer kan worden ingericht als verblijfsplek, zodat bezoekers en inwoners worden verleid om er vaker naartoe te gaan en er meer tijd door te brengen. Dit komt zowel de levendigheid als de economische vitaliteit ten goede. Het herverdelen van de openbare ruimte kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van Heemskerk door bestaande ruimte beter te benutten, middels het verwijderen van objecten of het instellen van eenrichtingsverkeer. Ook kan worden nagedacht over het mixen van verschillende verkeersmodaliteiten (shared space). De benodigde tijdelijke aanpassingen in de openbare ruimte tijdens de coronacrisis zijn slim benut als testcase voor de toekomstige inrichting van het centrumgebied.

Structurele samenwerking

De inhoud van het actieplan is gebaseerd op meerdere gesprekken die zijn gevoerd met de betrokken partijen, terrasplannen die door individuele horecaondernemers zijn ingediend en een schouw in het gebied. In het actieplan zijn alle opgehaalde wensen, uitdagingen en concrete actiepunten gebundeld, voorzien van concrete voorstellen voor aanpassingen in de openbare ruimte op verschillende plekken in het centrum. Inmiddels zijn er twee werkgroepen in het leven geroepen: een werkgroep binnen de gemeente (beleidsmedewerkers, handhaving, etc.) en een werkgroep met ondernemers (winkeliers, horeca en centrummanagement).

En met succes!

Het actieplan heeft zijn vruchten afgeworpen. De eerste acties zijn opgepakt en beide werkgroepen monitoren geregeld de voortgang. Wat begon als een ‘werkgroep 1,5 meter’ is uitgegroeid tot een structurele samenwerking.

meer weten?

 

Charlie Hoge

adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn