Visie & strategie

Actieplan detailhandel en horeca Haarlem

Het coronavirus creëert overal ter wereld onzekerheid en daardoor nieuwe uitdagingen. Hoe te overleven in deze tijd? En belangrijker: hoe verder? De gemeente Haarlem heeft Stad & Co gevraagd om op beide vragen een goed antwoord te formuleren voor economische gebieden in Haarlem. Eind 2020 is het ‘Actieplan detailhandel & horeca Haarlem’ opgeleverd.

Economische visie Haarlem

Onlangs is in Haarlem de Economische visie 2020 – 2024 opgesteld. Hierin zijn onder andere de economische langetermijnambities en de strategie van de stad vastgelegd. Er zijn vijf zogeheten ‘uitvoeringslijnen’ bepaald, als pijlers van het Haarlemse ondernemers- en vestigingsklimaat. Hoe de economische situatie zich ook ontwikkelt: ruimte, talent, innovatie, ondernemerschap en profilering zijn de komende vier jaar richtinggevende thema’s. Dus ook voor economisch herstel en het Actieplan detailhandel & horeca.

Actiepunten per gebied

De verwachting is dat de hoofdwinkelstructuur het hardst wordt getroffen door de crisis. Het actieplan focust daarom op het centrum, de Generaal Cronjéstraat, de Amsterdamstraat, het Marsmanplein, de Westergracht en de Zijlweg en beschrijft hoe de Haarlemse gebieden nu en straks aantrekkelijk kunnen blijven voor inwoners en bezoekers. Ieder gebied krijgt een eigen aanpak, uitgewerkt in concrete, heldere en realistische acties voor de korte en middellange termijn.

Input verzamelen

Stad & Co ontwikkelt het plan samen met de stad. Er is gestart met een analyse om de kaders en de richting te bepalen. Input voor dit actieplan wordt op diverse manieren verzameld, waaronder het afnemen van bezoekers- en ondernemersenquêtes in alle gebieden en het organiseren van een interactieve online bijeenkomst.

En nu: samen de schouders eronder!

Het actieplan geeft aan wie verantwoordelijk is voor de uitvoering of coördinatie en welke partijen minimaal betrokken (moeten) zijn en is eind 2020 opgeleverd. Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben nu de beschikking over maar liefst 76 concreet uitgewerkte acties. Op 20 januari 2021 trapten ze de uitvoering ervan samen met de gemeente af. De bijeenkomst stond helemaal in het teken van elkaar helpen om ook van de realisatie een groot succes te maken.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn