Visie & strategie

Actieplan De ‘nieuwe’ Binnenstad Eindhoven

De coronacrisis betekent naast veel problemen ook een kans. De kans om de binnenstad toekomstbestendig door te ontwikkelen. Om ook straks onderscheidend en relevant te blijven, op een unieke Eindhovense wijze.

Verlenging van de meeste coronamaatregelen en de zekerheid dat ook daarna het ‘oude normaal’ niet terugkeert, waren in april 2020 de aanleiding om het actieplan ‘De Nieuwe Binnenstad Eindhoven’ op te stellen. Doel van het plan was om de ‘nieuwe’ binnenstad zo snel mogelijk up and running te krijgen, door middel van creatieve oplossingen. Om ervoor te zorgen dat iedereen aanhaakte, zijn alle genomen stappen en ideeën voor en door ondernemers gebundeld.

Kopgroep actieplan

In april 2020 is een kopgroep gevormd van ondernemers die samen hun schouders onder de ‘nieuwe’ binnenstad wilden zetten. Zij fungeerden als kartrekkers om in samenspraak met hun achterban zo snel mogelijk een gezamenlijk actieplan op te stellen én uit te voeren. De kopgroep hanteert een nieuwe definitie van gastvrijheid: gastvrijheid = veiligheid. Hoe veiliger de stad, hoe meer mensen er komen. Dit moet in de inrichting van de hele binnenstad, inclusief de openbare ruimte, zichtbaar zijn.

De kopgroep heeft meerdere brainstormsessie gevolgd waarbij crossovers zijn gemaakt tussen retail, horeca, cultuur, creatieven en vastgoed. Gemeente Eindhoven, BIZ Eindhoven en Eindhoven365 schoven aan om de initiatieven te faciliteren.

Drie basis principes

Het actieplan leunt op drie basis­ principes en kent een groeimodel, om zowel ‘vandaag’ van start te kunnen als ook na te denken over meer fundamen­tele vragen voor middellange en langere termijn. Zo bouwt Eindhoven stapsgewijs aan de ‘nieuwe’ binnenstad. De 3 basisprincipes: 1. Activeren, 2. Innoveren, 3. Communiceren, zijn het uitgangspunt voor alles wat ze doen. Alleen als er aan alle drie invulling wordt gegeven is er kans van slagen.

Crowd management

Een van de onderdelen van het actieplan was crowd management. Crowd management werd in Eindhoven eerder ingezet tijdens grote evenementen en zoals Koningsdag. Doel is om de bezoekersstroom op een zodanige manier te reguleren dat iedereen zich veilig – binnen de richtlijnen van het RIVM – door de binnenstad kan bewegen en tegelijkertijd de bedrijvigheid in de retail (en later ook de horeca) weer zoveel mogelijk op gang te laten komen. De straten van de binnenstad van Eindhoven werden voorzien van uitgelijnde looproutes en pijlen om tegengestelde stromen zoveel mogelijk te voorkomen.Vriendelijke city hosts wezen bezoekers op de éénrichting situatie en het houden van een ‘eindje’ afstand en beantwoordden eventuele vragen. Het geheel werd ondersteund met borden, tekstkarren, led-schermen en city beacons. Door uit te leggen wat wél kan, in plaats van streng te corrigeren en te straffen voor ongewenst gedrag werden de maatregelen vanuit een positieve insteek uitgevoerd. Dit past bij het motto ‘’alleen samen krijgen we corona onder controle’’ en bij de stad Eindhoven, die zich kenmerkt door samenwerking.

Horeca Eindje Vooruit

Vooruitlopend op het kabinetsbesluit over de openstelling van terrassen, hebben de horecaondernemers in Eindhoven een gezamenlijk plan opgesteld om dit op een veilige én gastvrije manier te kunnen doen. Dit gemeenschappelijke plan – ‘Horeca Eindje vooruit’ moest ervoor zorgen dat de horeca op een veilige en gastvrije wijze open kan gaan. Binnen het plan is per gebied gekeken wat de mogelijkheden zijn om op een verantwoorde wijze meer ruimte te creëren voor de terrassen.

Meer weten?

Middels dit actieplan zijn diverse stakeholders uit Eindhoven de afgelopen maanden te werk gegaan. Zij hebben corona als kans beschouwd om de binnenstad toekomstbestendig door te ontwikkelen, om nu én in de toekomst onderscheidend en relevant te blijven. Bekijk hier het volledige actieplan.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Peggy Smulders

adviseur
mail mij     LinkedIn
 

mail mij     LinkedIn