Transformatie

Aanjagen transformaties winkelgebieden Noord-Holland

Een groot aantal centrum- en winkelgebieden in Noord-Holland kampt al langer met structurele winkelleegstand. Tegelijkertijd is de vraag naar woningen er groter dan ooit. Antwoord wordt gevonden in het transformeren van winkelvastgoed naar woningen. De provincie Noord-Holland startte in 2020 een uitgebreid onderzoek, waar een aantal ‘kansrijke transformatiegebieden’ uitkwam. Stad & Co is in 2021 gevraagd om gemeenten en vastgoedeigenaren te begeleiden bij het zetten van de eerste stappen richting de beoogde functieverandering.

Drie transformatiegebieden

Er wordt gestart met het aanjagen van transformatie in drie gebieden: de Havenstraat in Hilversum, de Zuiddijk in Zaandam en de binnenstad van Purmerend. De gebieden verschillen in grootte en complexiteit van elkaar. Toch hebben de gebieden iets gemeen: het doel is het realiseren van vitale en compacte gebieden door (leegstaande) winkels aan de centrumranden en aanloopstraten te transformeren naar woningen. Een transformatie van winkel naar woning is echter niet van de één op de andere dag gerealiseerd.

Van bewustwording naar afspraken

Samenwerking – zowel als doel en als middel – tussen alle betrokken partijen is van cruciaal belang om de transformatie vorm te geven en te laten slagen. Gedurende het traject groeit het inzicht bij gemeenten en eigenaren dat ze vaak met dezelfde of verwante vraagstukken dealen. Stad & Co neemt een aanjagende rol op zich, en draagt op die manier bij aan bewustwording en draagvlak voor transformatie in de gebieden. Ook stimuleren we zo alle stakeholders om, bij voorkeur, samen snel tot concrete afspraken te komen.

Individuele gesprekken

Stad & Co is verantwoordelijk voor het gehele aanjaagproces. We voeren individuele gesprekken met alle vastgoedeigenaren, wooninvesteerders, corporaties, centrummanagers en ondernemers. Op deze manier achterhalen we wensen en behoeften en enthousiasmeren we partijen voor de eerste stappen richting een intensievere samenwerking. De gesprekken maken niet alleen inzichtelijk hoe partijen aankijken tegen een functieverandering van het vastgoed in de gebieden. Ook wordt duidelijk welke partijen er nog meer – naast de gemeente en vastgoedeigenaren – aan tafel horen en wat er nodig is voor een volgende stap. Bijkomend effect is dat ook het onderling vertrouwen groeit. We rapporteren de opgehaalde input en organiseren aanvullend kennissessies op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Tweede fase (2022 – 2023)

Samen komen tot een concrete resultaten in de drie lopende en zes nieuwe gebieden is het doel van de tweede fase. Een concreet resultaat kan bestaan uit een kansrijke aanvraag voor de subsidieregeling ‘versnellen woningbouw’, het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst of het tekenen van een intentieverklaringen.

Soortgelijke projecten

Inventarisatie vastgoedeigenaren Stadshart Zaandam

 

Ontwikkeling Stationsplein Zuid Eindhoven

 

Wensbeeld Havenstraat Hilversum

 

meer weten?

 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn
 

Catherine Bolhuis

partner
mail mij     LinkedIn