Pascal Spijkerman nieuw lid directieteam Stad & Co

april 2020

De tweehoofdige directie van Stad & Co is sinds 1 april jl. uitgebreid met een derde teamlid. Farzad Ghaus, Eugène van Gerwen en nieuwe directeur Pascal Spijkerman lichten toe.

Farzad: ‘Stad & Co groeit al meerdere jaren op een heel natuurlijke manier. En dan heb ik het zowel over de omvang als de aard van onze opdrachtenportefeuille. De hoeveelheid strategische vraagstukken waaraan we werken neemt toe, net als het aantal projecten waarin we een expertrol vervullen. Daar zijn we trots op én heel blij mee. Pascals promotie tot mededirecteur ondersteunt die beweging ten volle.’

Samen-leving

Eugène: ‘Ons werkgebied is al bijna dertig jaar de stad en het dorp. Daarbinnen focussen we op winkel- en horecagebieden; plekken waar mensen elkaar ontmoeten en zo invulling geven aan een belangrijk deel van de ‘samen-leving’. Hoe meer mensen de regie nemen over de omgeving waarin ze ondernemen, werken, wonen en verblijven, hoe mooier het wordt. Dat is, simpel gezegd, voor ons alle drie een belangrijke inspiratiebron om Stad & Co op de best mogelijke manier te leiden.’

Vernieuwing en draagvlak

Pascal is een vernieuwer met een rotsvast vertrouwen in de waarde van een breed draagvlak. ‘Ik voel me bij Stad & Co als een vis in het water. Allerlei elementen uit mijn scholing, werk- en projectervaringen en mijn gemeenteraadsperiode komen hier samen. Daar maakte ik als senior adviseur al volop gebruik van, en dat hoop ik in mijn nieuwe rol nog nadrukkelijker te kunnen doen. Samen concrete resultaten boeken, geeft me enorm veel energie. Ik geloof in krachtige samenwerkingen tussen ondernemers, en tussen ondernemers en overheden. Altijd op basis van overtuiging. Hoe verschillend de belangen soms ook lijken, er is altijd een gemene deler.’

Kennismaken

Binnen het directieteam zal Pascal zich vooral richten op gemeenten, provincies en het Rijk. Pascal: ‘Met mijn achtergrond als bestuurskundige en socioloog, en met mijn ervaring met werken op het snijvlak van publiek en privaat, denk ik een waardevol klankbord te kunnen zijn. Ik ga graag in gesprek om ook met partners die ik nog niet heb ontmoet, snel nader kennis te maken. Luisteren. Waar mogelijk verbindingen leggen. Vrijuit schakelen. Wie weet. Kruisbestuiving is geen doel, maar wel een razend interessant middel.’

Anderhalvemetersamenleving

‘Een specifiek onderwerp dat ik wil gaan oppakken, is ‘de anderhalvemetersamenleving’. Hét vraagstuk waar het de komende tijd om draait. En waar iedereen mee te maken krijgt. Nu kijken we nog aan tegen een onmogelijke opgave; als overheid, veiligheidsdiensten, onderwijs, cultuursector, detailhandel, horeca. Maar met iedere versoepeling, en mogelijk ook met iedere aanscherping die toch weer nodig blijkt, zullen nieuwe omgangsvormen nodig zijn. Niet alleen om het economisch verkeer weer op gang te brengen, maar ook om immateriële menselijke behoeften in te vullen: contact, zorg, aandacht, inspraak, invloed, kennis. Er is zoveel dat opnieuw uitgevonden moet worden. Ik wil daar heel graag over meedenken, met alles wat ik kan inbrengen en mobiliseren. Van een digitale draagvlakmeting tot een pilot online centrumvisieontwikkeling. De toekomst heeft behoefte aan ideeën en mensen die ze uitproberen. I’m in.’

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn