Oss: Kansen- en toekomstkaart vastgoed

mei 2020

Onder de noemer ‘Steengoed Oss’ onderzoekt de gemeente Oss hoe vastgoedeigenaren in de binnenstad aankijken tegen de plannen om het centrum compacter, herkenbaarder en meer aaneengesloten te maken. Ook de invulling van het gebied gaat veranderen.

Zoals in veel middelgrote Nederlandse steden met een regionale centrumfunctie, is ook het winkel- en horeca-aanbod in het Brabantse Oss onderwerp van een gemeentelijke heroriëntatie. Welke functies en voorzieningen horen thuis in een modern stadscentrum, hoe zorg je daarvoor en hoe borg je ze?

Koers Stadshart Oss

In 2016 heeft de gemeente de ‘Koers Stadshart Oss’ vastgesteld; een route die moet leiden naar een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Oss kiest ermee voor een compact, herkenbaar en aaneengesloten centrumgebied, met een hoge concentratie detailhandel, ontmoeting, cultuur en leisure. De koers gaat uit van een centrum dat bestaat uit een ‘pit’ en een ‘schil’. In de pit bevinden zich de primaire centrumfuncties. Voorheen bestond dit gebied volledig uit detailhandel en horeca. In de toekomst zijn hier ook culturele, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen gevestigd. In de schil van het centrum zijn straks ook niet-centrumfuncties, zoals wonen op de begane grond, toegestaan.

Gezamenlijk invullen

Vragen die nog moeten worden beantwoord, zijn onder andere wat de precieze begrenzing van de pit en de schil wordt, en welke rol de vastgoedeigenaren bij de nieuwe centrumontwikkeling kunnen en willen spelen. Over deze en andere vragen buigen de gemeente en vastgoedeigenaren zich samen, met hulp van Stad & Co, in het project ‘Steengoed Oss’. Adviseur Eric Duffhuis voert de komende maanden gesprekken met veel eigenaren en start met een vastgoedanalyse. Deze vormt vervolgens de basis voor een zogeheten ‘kansen- en toekomstkaart vastgoed’. De bedoeling van de kaart is een duidelijk en gemeenschappelijk startpunt te creëren waarmee eigenaren, ondernemers en gemeente samen de koers kunnen gaan realiseren. Discussie wordt niet geschuwd en moet helpen onderwerpen verder uit te diepen en aan te scherpen. Eric:

‘Bovendien wordt zo ook meteen duidelijk waar de energie zit en welke deelgebieden de meeste potentie hebben om bij te dragen aan een compacter centrum.’

Plan van aanpak

Steengoed Oss resulteert in november van dit jaar in een plan van aanpak met concrete verbeteracties en een overzicht van de benodigde beleidsinstrumenten en ingrepen voor een compact en aantrekkelijk centrumgebied. Stad & Co schrijft het plan in samenwerking met de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente. Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Eric Duffhuis.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn