Online: Goede tips op webinar ‘BIZ oprichten of herstemmen in coronatijd’

juni 2020

In 2020 gaan minstens 95 Nederlandse BIZ’en in herstemming of in oprichting. De contactbeperkingen als gevolg van de coronacrisis maken dit een flink stuk lastiger. Maar niet onoverkomelijk! Namens het BIZ-hulploket organiseerde Stad & Co op 8 juni met verschillende partners een webinar over de oprichting of herstemming van een BIZ in coronatijd. Ruim tachtig ondernemers, vastgoedeigenaren, ambtenaren en andere geïnteresseerden meldden zich aan.

Sinds de oprichting van het BIZ-Hulploket* begin april stromen de vragen en hulpverzoeken binnen. Veel daarvan gaan over het starten van een nieuwe BIZ of het continueren van een bestaande. Juist in tijden van crisis is de BIZ een krachtig instrument om de lokale krachten te bundelen en collectief te investeren in de toekomst van een gebied. Maar hoe doe je dat samen: op anderhalve meter en met alle andere sociale beperkingen?

BIZ-noodwet

Arjen Schep, bijzonder hoogleraar voor belastingen van lokale overheden, lichtte op het webinar zijn concept voorstel voor een BIZ-noodwet toe. ‘Ik stel hierin voor om in de noodwet een keuze op te nemen om de BIZ-termijn met een jaar te verlengen tot eind 2021 en zodoende de wettelijke herstemming een jaar uit te stellen.’ Of de noodwet er echt komt, is nog niet zeker. Schep: ‘Mijn advies is daarom dat BIZ’en niet moeten afwachten, maar snel samen aan de slag gaan om alternatieven uit te werken. Bijvoorbeeld verlengen op basis van een kortere BIZ-periode.’

Meerwaarde

Ook werd duidelijk dat, nog meer dan aan een noodwet, er behoefte is aan het benutten van dé meerwaarde van iedere BIZ om deze tijd te doorstaan. Juist nu zijn collectief ontwikkelde ideeën voor het postcoronatijdperk, nieuwe coalities en draagvlak voor (herziene) plannen cruciaal voor veel gebieden. Zo steunt Syntrus Achmea Vastgoed heel vaak BIZ-initiatieven, vertelde asset manager Carien in ’t Veld. De belegger heeft hier beleid van gemaakt toen bleek dat een BIZ voor meer rendement van het vastgoed zorgt. Bo Stokman lichtte toe waarom zij en de andere ondernemers van de Kennemerlaan in Velsen juist nu een BIZ oprichten. ‘We wilden onze winkelstraat al langer aantrekkelijker maken. Een betere aanleiding om nú te beginnen dan de huidige omstandigheden is er niet.’ De BIZ-in-oprichting heeft gekozen voor een jaarlijks oplopend bijdragemodel.

Stemmen

Zowel bij het BIZ-Hulploket als tijdens het webinar stond er één vraag met stip op één. Hoe organiseer je een formele (her)stemming in een periode waarin drukte vermeden moet worden en contactbeperkingen nog steeds het devies zijn? Jan Cees van Duin, voorzitter BIZ Hillegersberg in Rotterdam: ‘Wij combineren een paar dingen die samen heel effectief blijken te zijn. We werken met ambassadeurs om draagvlak te bouwen, we hebben een vastgoedeigenaar aangehaakt bij ons bestuur (ondernemers-BIZ), we wisselen als Rotterdamse BIZ’en onderling onze kennis en ervaringen uit en we wijzen de gemeente continu op het belang van maatwerk.’ Aggie Augenbroe, beleidsmedewerker EZ en BIZ gemeente Amsterdam: ‘Wij hebben al heel snel in de crisis ondernemers de mogelijkheid geboden om de formele stemming in het eerste kwartaal van 2021 te organiseren, in plaats van in oktober 2020. Zo ontstaat er meer ruimte en tijd.’ Inmiddels hebben meer gemeenten dit voorbeeld al gevolgd.

Q&A eind juni beschikbaar

Heeft u ook behoefte aan tips, adviezen en ervaringen van anderen over het oprichten of herstemmen van een BIZ in deze tijd? Vraag dan gratis de uitgebreide Q&A aan! Hierin zijn alle uitkomsten van het webinar en de verzamelde vragen en hulpverzoeken aan het BIZ-Hulploket gebundeld. Ook bevat de Q&A concrete adviezen voor overheden en BIZ’en. U ontvangt hem eind juni in uw mailbox na een aanvraag via contact@bizhulploket.nl.

Dit jaar een BIZ oprichten of herstemmen? Meldt u aan!

Het BIZ-Hulploket werkt aan een compleet en werkelijk beeld van het aantal BIZ’en dat in 2020 in herstemming gaat en gebieden die dit jaar een BIZ willen oprichten. Zo ontstaat een goed en actueel overzicht én inzicht in de hulpvragen. Bent u (beoogd) deelnemer van zo’n BIZ of gebied? Meldt u dan aan bij het BIZ-Hulploket via contact@bizhulploket.nl.

*Het BIZ-Hulploket is een samenwerking van INretail, Platform De Nieuwe Winkelstraat, Platform 31, Retailagenda, NRW Nederlandse Raad Winkelcentra, Haags Retailpunt, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, CLOK, Koninklijke Horeca Nederland, Rabobank, Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL), Hogeschool van Amsterdam, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Stad & Co.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn