Onderzoek: op zoek naar de centrumorganisatie van de toekomst

februari 2023

Stad & Co is samen met Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een landelijk onderzoek gestart naar de toekomst van centrumorganisaties. Het doel is om ondernemers en andere belanghebbenden in centrumgebieden te helpen met het ontwikkelen van duurzame organisatiestructuren, als basis voor vitale centrumgebieden.

Aanleiding

Centrumgebieden zoals binnensteden, dorpskernen en wijkwinkelcentra veranderen. Hun traditionele winkelfunctie staat onder druk waardoor leegstand en achteruitgang van deze gebieden onvermijdelijk zijn. Naast de verminderde winkelfunctie worden andere functies zoals wonen en ontmoeten juist dominanter. Om de transformatie van mono- naar multifunctionele gebieden in goede banen te leiden – en om te bevorderen dat centrumgebieden ook in de toekomst nog het kloppend hart van onze steden en dorpen zijn – is samenwerking tussen alle stakeholders in centrumgebieden onmisbaar. Maar wat zijn passende organisatiemodellen voor de toekomst? En hoe zorgen we voor professionalisering en borging?

Fundamenten van het onderzoek

Om antwoord te geven op deze vragen is onderzoek nodig naar de (toekomstige) organisatiestructuur in centrumgebieden. Daarbij ligt de focus op twee belangrijke fundamenten die bepalend zijn voor organisatiestructuren:

  • Of er een ondernemersfonds is in het centrumgebied en welk type heffingsmaatregel daaraan ten grondslag ligt (BIZ, OZB of reclamebelasting).
  • Hoe de bestuursstructuur eruit ziet in het centrumgebied en hoe verschillende belanghebbenden (ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren, gemeente, citymarketing) samenwerken.

Stappenplan

Het onderzoek start met een kwantitatieve analyse en een aantal expertsessies. Hoeveel ondernemersfondsen (BIZ, OZB of reclamebelasting) zijn er in de Nederlandse centrumgebieden en wat zijn hun doelen? Welke vormen van gebiedsgericht samenwerken zijn er? En hoe ontwikkelen deze?

Hierna worden tijdens een aantal design thinkingsessies modellen of scenario’s ontwikkeld die centrumgebieden helpen een duurzame organisatiestructuur te ontwikkelen. In de laatste onderzoeksfase wordt een tool ontwikkeld die ondernemers, gemeenten en overheidsinstanties helpt om aan de slag te gaan.

6 november 2023: ‘Samen werkt’

Op het landelijke congres ‘Samen werkt’ staat in het teken van de resultaten uit dit onderzoek. Dit evenement wordt georganiseerd door Stad & Co en DNWS en gehost door de Gemeente Rotterdam. Schrijf u in en zet 6 november in de agenda. Meer informatie, of direct aanmelden? Klik hier!

Op de hoogte blijven? 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn