Nederland: gastvrijheid ‘ruwe diamant’ in winkelgebieden

februari 2018

Stad & Co, INretail, Detailhandel Nederland en MindLogyx Retail gaan in 2018 uitgebreid onderzoek doen naar gastvrijheid in vier Nederlandse binnensteden. MindLogyx toonde met behulp van een model en onderzoeksmethode van de Rijksuniversiteit Groningen al eerder aan dat winkelgebieden die actief sociale meerwaarde bieden, bezocht worden door mensen die vaker komen en langer blijven.

Pilots in Deventer, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven

Gastvrijheid stimuleert sociale interactie en relatievorming en maakt dus, naast zaken als het winkelaanbod en parkeergelegenheid, een groot verschil in de aantrekkingskracht van een winkelgebied. De samenwerkende organisaties gaan het effect verder onderzoeken met pilots in Deventer, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven. Daarbij maken ze onderscheid tussen gastvrijheid in winkels en op straat. Speciaal getraind winkelpersoneel en goed opgeleide zogeheten city hosts gaan bezoekers van deze binnensteden zich nog meer welkom laten voelen dan voorheen.

Toolbox Gastvrijheid 2.0

Projectleiders Nicole Haas en Pascal Spijkerman van Stad & Co: ‘De pilots worden mogelijk gemaakt door Stichting Detailhandelsfonds. Met de kennis en ervaring die we dit jaar opdoen, kunnen we succesfactoren identificeren en instrumenten ontwikkelen. Die stellen we vervolgens landelijk beschikbaar via de Toolbox Gastvrijheid 2.0 die we in december 2018 presenteren. In onze ogen is gastvrijheid een ruwe diamant die als we hem gaan slijpen nog veel meer gaat schitteren!’.

Ambassadeurs

Een van de aannames in het onderzoek is dat bezoekers – inwoners en gasten – hun positieve(re) indruk ook zullen vertalen in een ambassadeursrol, en andere mensen zullen stimuleren de stad ook te bezoeken om te winkelen, uit te gaan of er zelfs te gaan wonen. De extra bestedingen die hierdoor ontstaan, hebben direct een positieve impact op de binnenstad.

Gezamenlijk profijt

Pascal Spijkerman: ‘Van een gastvrije binnenstad die gezellig is en floreert, profiteert iedereen. Ondernemers, eigenaren, bezoekers en de gemeente. Maar ook bewoners, doordat de sociale duurzaamheid en leefbaarheid in hun buurt toenemen’.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn