Nederland: steeds meer vastgoed-BIZ'en!

oktober 2021

Gebiedsgericht samenwerken via de bedrijveninvesteringszone (BIZ) is hot. Dat vinden niet alleen ondernemers, maar ook steeds meer vastgoedeigenaren. Sinds de invoering van de BIZ-wet in 2015, is het aantal BIZ’en in Nederland jaarlijks met gemiddeld 17% toegenomen. BIZ’en waar ook of uitsluitend vastgoedeigenaren deel van uitmaken, zijn het hardst gegroeid. Stad & Co is bij veel van deze oprichtingen en verlengingen betrokken. Op meerdere plekken in het land is het spannend vanwege de formele draagvlakmetingen die volgende maand plaatsvinden.

Meerwaarde

Wel of niet ‘verenigde vastgoedeigenaren’ is een cruciale factor in de toekomst van veel (winkel)gebieden en bedrijventerreinen. Expertise, netwerk, invloed en betrokkenheid van eigenaren kunnen helpen bij het versterken van het bezoekers- en vestigingsklimaat, het voorkomen van leegstand en het beïnvloeden van de branchering. Maar ook de onderhandelingspositie met andere stakeholders zoals de gemeente, is sterker. Voor de overheid is het immers gemakkelijker en effectiever om met één organisatie te spreken dan met tien individuele pandeigenaren. De populariteit van de BIZ laat zich raden. Het is een relatief eenvoudige en goed geschikte vorm voor samenwerking tussen verschillende partijen in afgebakende gebieden. En een vorm die veel ondernemers ook uit eigen ervaring kennen. De oprichting van iedere BIZ bestaat uit een aantal vaste stappen waarvan de formele draagvlakmeting het sluitstuk is.

BIZ Vastgoed Dorpsstraat Zoetermeer pakt door

De BIZ voor vastgoedeigenaren in de Dorpsstraat van Zoetermeer bestaat al vijf jaar. In deze periode is de BIZ met veel enthousiasme bestuurd en zijn er veel resultaten geboekt. De onderlinge communicatie tussen de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente is verbeterd en alle partijen kunnen elkaar nu gemakkelijk en snel vinden. Ook zijn er zichtbare verbeteringen in de fysieke omgeving gerealiseerd.

”We zijn nog lang niet klaar! De komende jaren willen we graag inzetten op meer groen in de straat, verjonging in winkelaanbod en in het publiek en natuurlijk de leegstand zoveel mogelijk beperken.”

-Jacques Boonekamp, voorzitter BIZ-Vastgoed Dorpsstraat Zoetermeer

De eigenaren zijn dan ook unaniem: BIZ Vastgoed Dorpsstraat Zoetermeer gaat voor een tweede termijn. De stichting bevindt zich momenteel midden in de stemperiode voor de verlenging van de BIZ.

Buitenmere bereidt zich voor op officiële stemming

In Almere Buiten verkennen vastgoedeigenaren de mogelijkheden en het draagvlak voor het oprichten van een BIZ. De recent geformuleerde toekomstvisie Almere Buiten Centrum biedt een goed inhoudelijk vertrekpunt. Er is behoefte aan meer organisatiekracht en financiële slagkracht van de eigenaren om de gedeelde ambitie ook daadwerkelijk waar te maken. De pandeigenaren zien de BIZ als een beproefde manier van samenwerken. Het informeel draagvlak is er en momenteel bereiden de eigenaren zich voor op de formele draagvlakmeting die begin 2022 start.

BIZ’en in oprichting

De eigenaren in de Fahrenheitstraat in Den Haag en in het Museum Quarter in Amsterdam kunnen tot halverwege november 2021 voor of tegen de instelling stemmen van een BIZ in hun gebied. Op beide plekken gaat het om een eerste BIZ-termijn. Daarna gaat voor hen de spannendste fase van het BIZ-traject in: wachten op de uitslag!

Rol Stad & Co

Stad & Co heeft in de afgelopen jaren meer dan zeventig BIZ’en succesvol helpen oprichten. Met en voor ondernemers, maar ook met en voor vastgoedeigenaren in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. De schat aan kennis en ervaring die we hiermee hebben opgedaan, nemen we mee in ieder volgend traject.

Meer weten?

Meer weten over het oprichten of verlengen van een vastgoed-BIZ? Lees dan meer over de voordelen van een BIZ voor pandeigenaren of duik in Denken, durven, doen met heel veel cijfers over de BIZ in Nederland. Of bestel het Handboek Beter met BIZ met een compleet stappenplan en heel veel andere wetenswaardigheden. Een keer praten kan ook. Stuur dan een mail naar Eline Diesvelt van Stad & Co.

Stemming BIZ Vastgoed en Ondernemers Dorpsstraat Zoetermeer

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn