Ruimte voor cultuur in Metropoolregio Amsterdam 

juni 2024

Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam staan voor een grote huisvestingsuitdaging. Tot 2040 worden er in de regio Noord-Holland en Flevoland 230.000 nieuwe woningen gebouwd. In al deze nieuwe en herontwikkelde wijken is ruimte voor culturele voorzieningen essentieel voor de leefbaarheid. Stad & Co ontwikkelde in opdracht van de provincie Noord-Holland de handreiking ‘Meer ruimte voor cultuur’. Deze handreiking moet de MRA-gemeenten ondersteunen bij het reserveren van voldoende ruimte voor cultuur.   

Aanpak voor gemeenten 

De handreiking biedt gemeenten een praktische route om een referentienorm voor culturele voorzieningen te ontwikkelen. Dit instrument helpt om cultuur een plaats te geven in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Daarnaast bevat het document een handleiding om culturele voorzieningen te integreren in bestaand maatschappelijk vastgoed of bij nieuwbouw en herbouw. Ook biedt het handvatten voor een passende invulling van culturele ruimtes in wijken en gemeente, met concrete voorbeelden van gemeenten die inspiratie bieden voor de verankering van culturele voorzieningen in diverse projectgebieden.  

Cultuur als verbindende factor 

De gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Cultuur, Jeroen Olthof, benadrukt in zijn voorwoord het belang van aandacht voor culturele voorzieningen. ‘Te vaak gaat het over de woningen, winkels, fietspaden en is er te laat aandacht voor cultuur. En dat terwijl cultuur zorgt voor levendigheid en creativiteit. Cultuur is een uiting van mensen zelf en heeft daarmee de kracht om mensen te verbinden en een mooie samenleving te vormen. Het zorgen voor fysieke voorzieningen op het gebied van cultuur is een belangrijke taak voor gemeenten.’   

Samenwerking is de sleutel 

Het realiseren van voldoende culturele voorzieningen kan, volgens Olthof, niet tot stand komen zonder samenwerking. ‘Wij realiseren ons dat de opgaven waar gemeenten in de komende jaren voor staan omvangrijk zijn. Daarbij is de gemeentelijke culturele infrastructuur één van de vele opgaven. Het is daarom nóg belangrijker om samen met de buurgemeenten te onderzoeken hoe een basisaanbod van culturele voorzieningen ontwikkeld en/of in stand gehouden kan worden.’ 

Handreiking  

 De handreiking ‘Meer ruimte voor cultuur – een handreiking voor het ontwikkelen van een referentienorm voor culturele voorzieningen’ is gebaseerd op ervaringen en gesprekken met experts uit projectontwikkeling, cultuur en stedenbouw. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van de provincie Noord-Holland, maar kan gemeenten in heel Nederland ondersteunen in het versterken van hun culturele infrastructuur.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn