Made: centrum gaat van start met BIZ

mei 2018

Het harde werk van de werkgroep bedrijveninvesteringszone (BIZ) heeft zijn vruchten afgeworpen. Een meerderheid van de ondernemers in het centrum van Made is voor de invoering van een BIZ. De BIZ vervangt de winkeliersvereniging Bruisend Made, die in 2018 20 jaar bestaat.

Gezamenlijk plan

De werkgroepleden hebben het afgelopen jaar alle stappen doorlopen ter voorbereiding op de officiële stemming voor de BIZ Made centrum. Samen maakten zij een meerjarenactiviteitenplan en begroting. De input voor het plan werd bij alle ondernemers uit het centrum opgehaald via persoonlijk contact en ondernemersbijeenkomsten. Het initiatief komt voort uit de wens om met álle ondernemers uit het winkelgebied van Made gezamenlijk te investeren in de bedrijfsomgeving.

Ruimschoots draagvlak

De formele draagvlakmeting voor de BIZ voor het centrum van Made vond plaats in februari en maart jl.. In totaal reikte de werkgroep persoonlijk 103 stembiljetten uit aan hun collega-ondernemers. 61% van de stemmen werd uitgebracht, waarvan 90% ‘voor’ instelling van de BIZ. Hiermee zijn de draagvlakeisen ruimschoots gehaald en is de BIZ van kracht voor een periode van vijf jaar: 2018-2022.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn