Leeuwarden: succes Leeuwarden-Fryslân 2018 inspireert binnenstad

juli 2019

In Leeuwarden is de impact van een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa zijn nog lang niet uitgewerkt. Sterker nog, alle betrokken partijen zijn het roerend eens. De honderden voorstellingen, exposities, festivals en projecten, tienduizenden vrijwilligers en miljoenen gasten uit binnen- en buitenland worden de opmaat naar nog veel meer!

Een van de beoogde langetermijneffecten van Leeuwarden-Fryslân 2018 is een gezamenlijk traject van de gemeente Leeuwarden en de Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden (BML). Ze willen de berg aan kennis, ervaring en ideeën die de Europese titel heeft opgeleverd, samen gebruiken om een toekomstbestendige binnenstad te bouwen. Er is een Economische binnenstadsagenda 2019-2020 opgesteld die moet leiden tot een ‘florerende binnenstad waar het goed ondernemen is’. Voorlopige noemer van deze ambitie : binnenstadsmanagement 2.0.

Professionalisering

Een belangrijke voorwaarde en succesfactor die beiden onderkennen, is professionalisering van de huidige binnenstedelijke samenwerking. De gedachte is dat BML zijn organisatiekracht stapsgewijs verbetert en vergroot en verder uitgroeit tot hét platform van de binnenstad. Stad & Co is gevraagd dit proces de komende maanden te begeleiden.

Onderzoek

We starten met alle kansrijke investeringen, geschikte samenwerkingsvorm(en) en organisatiemodel(len) voor de Leeuwarder binnenstad in kaart te brengen. Dit doen we onder andere met een meervoudige onderzoeksvraagstelling:

  1. Welke trends en ontwikkelingen beïnvloeden de binnenstad van Leeuwarden?
  2. Waarmee en hoe onderscheidt de binnenstad zich ten opzichte van andere winkelgebieden?
  3. Welke organisatievorm combineert slagvaardigheid het best met betrokkenheid van ondernemers(collectieven)?
  4. Welke samenwerkings- en financieringsvorm is het best passend?

Enthousiast

Begin juli was de officiële aftrap van het traject. Alle deelnemers zijn enthousiast, geïnspireerd en bereid om hun schouders onder een nog krachtiger samenwerkingsverband in de binnenstad te zetten. De onderzoeksresultaten gaan de komende tijd duidelijkheid én stevigheid bieden voor alle stakeholders.

‘Friezen en Leeuwarders hebben samen trots hun cultuur aan miljoenen mensen uit Nederland en Europa laten zien. Velen zullen de komende jaren terugkomen.’

– Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden –

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn