Leeuwarden: Hjir blaast in frije geast

april 2020

In 2018 kreeg Leeuwarden de kans om zich als culturele hoofdstad van Europa te profileren (Leeuwarden - Fryslân 2018). En kopte hem overtuigend in. Maar hoe daarna verder?

Na een jaar dat bol stond van de succesvolle samenwerkingen, was de vraag hoe de gezamenlijke stakeholders hun ‘berg aan kennis, ervaring en ideeën’ konden aanwenden om ook samen een toekomstbestendige binnenstad te bouwen. Een belangrijke voorwaarde die snel werd onderkend, is de noodzaak om de bestaande binnenstedelijke samenwerking te professionaliseren.

Vijf pijlers

Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden (BML) en de gemeente Leeuwarden schakelden Stad & Co in als onderzoeks- en adviespartner bij het vinden van de juiste route naar en vorm voor ‘binnenstadsmanagement 2.0’. Na een eerste verkenning en een uitgebreide aanvullende inventarisatie (enquête en gesprekken) ontstonden vijf pijlers voor de beoogde doorontwikkeling:

  • Professionalisering BML
  • Opzetten (onafhankelijke) marketingorganisatie
  • Herijken uitgangspunten Raad van Advies Binnenstadsmanagement
  • Opzetten vastgoedcollectief Binnenstad Leeuwarden
  • Afsluiten binnenstadsconvenant tussen B&W en BML

Verhaal van Leeuwarden

Maar, zonder perspectief is het lastig zicht krijgen op de toekomst, zelfs al is het duidelijk wat er hapert. Om de nieuwe BML-organisatie toekomstgericht in te kunnen vullen, hebben de stakeholders van de Leeuwarder binnenstad daarom eerst samen een ‘stip op de horizon’ gezet. De vorm werd ‘het verhaal van Leeuwarden’. Hierin komt feitelijk alle informatie van alle stakeholders samen. Tegen de achtergrond van de inspiratie en ambitie in dit gezamenlijke verhaal is vervolgens een concreet en gedetailleerd actieplan gemaakt.

Hjir blaast in frije geast

Zo! Dat was verrassend! En smaakt naar meer… Als Leeuwarden – Fryslân 2018 ons en de rest van de wereld iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat klein dromen nergens voor nodig is. Als wij onze talenten, ideeën en schatten combineren en de ruimte geven, gaan we sky high. En worden we gezien: in Ljouwert, in Fryslân, in Nederland en in the Netherlands. Gek? Bluf? Oerdreaun? Nee. Hoewel de tijden dat alle Nederlandse kustbewoners Friezen waren achter ons liggen, is ‘ons DNA’ ook vandaag de dag deel van het Nederlands oer-DNA. Vrije geesten. Onafhankelijk, eigenwijs en met de blik naar buiten. Daar kunnen we wat mee, áls we willen. Maar wel samen. Want als Leeuwar¬den-Fryslân 2018 ons iets duidelijk heeft gemaakt… Hjir blaast in frije geast en wij zijn grutsk.

Veel succes!

Het actieplan ‘Binnenstadsmanagement 2.0 Leeuwarden’ is onlangs aan de samenwerkende partijen in Leeuwarden gepresenteerd. Stad & Co wenst ‘team Leeuwarden’ heel veel succes met nog mooier maken van hun binnenstad!

Meer informatie

Ook op zoek naar een eigen profiel? Kijk rond in de onderscheidende stad.