Landelijke pilot: resultaten Gastvrije Binnenstad beschikbaar

april 2019

Tijdens het voorjaarsseminar van Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft Stad & Co, samen met INretail en Detailhandel Nederland, de resultaten gepresenteerd van de landelijke pilot Gastvrije Binnenstad: een initiatief om Nederlandse binnensteden en dorpscentra gastvrijer te maken. Afgelopen jaar is volop geëxperimenteerd met het opleiden van ondernemers en het inzetten van city hosts. Winkelgebieden die gastvrij zijn en actief sociale meerwaarde bieden, hebben meer bezoekers die vaker komen, langer blijven en meer besteden.

Vier pilotsteden

Gastvrijheid stimuleert sociale interactie en relatievorming en speelt dus een grote rol in de aantrekkingskracht van winkelgebieden, blijkt uit eerder onderzoek. Dankzij cofinanciering van het Detailhandelsfonds is nu samen met lokale ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden onderzocht hoe binnensteden dit in praktijk kunnen brengen. Hilversum, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven waren de ‘living labs’.

Op straat én in winkels

Wat is er zoal gedaan, het afgelopen jaar? Pascal Spijkerman, samen met Nicole Haas en Roos Vermijs, projectleider van Gastvrije Binnenstad, vertelt:

“In alle vier de pilotsteden is eerst bekeken wat de lokale wensen waren op het gebied van gastvrijheid, en welke partijen men daarbij wilde betrekken. Ook is aansluiting gezocht bij bestaande kaders, zoals die van citymarketing. Op basis van de wensen in elke stad hebben we met lokale bureaus trainingsprogramma’s op maat gemaakt. In alle steden is ervoor gekozen om gastvrijheid op twee manieren te vergroten: via het opleiden van city hosts voor op straat, en via het trainen van personeel in winkels.”

Nieuwe verbindingen

“Heel leuk om te zien is dat in elke stad vrijwilligers zich hebben aangemeld als city host. Vanuit hun eigen trots op hun stad geven ze bewoners en bezoekers een welkom gevoel en verstrekken ze informatie. Daarnaast zijn er in totaal honderden mensen getraind die werkzaam zijn in de binnenstad. Het mooie is dat heel diverse groepen zijn opgeleid, en dat zij via dit project nu aan elkaar zijn verbonden: van retail, horeca en hotels tot culturele instellingen, handhavers, ambtenaren en mensen van stadsreiniging. Samen dragen zij het verhaal van de stad uit en zorgen ze voor een gastvrije ontvangst.”

– Roos Vermijs –

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn