'Wonen voor winkels' in Noord-Hollandse winkelgebieden

De provincie Noord-Holland wil transformatie van structurele winkelleegstand naar woningen in centrumgebieden stimuleren. Centraal in dit onderzoek staat een inventarisatie van opgaven en kansen voor transformatie binnen de winkelgebieden in Noord-Holland.

Auteur: Stec Groep

Noord-Hollandse winkelgebieden kampen met toenemende structurele leegstand, versterkt door de impact van corona. Inmiddels staat ruim 400.000 m2 winkelvloeroppervlak leeg. Het perspectief voor de detailhandel is bovendien niet rooskleurig. De verwachting is dat de ingezette daling in draagvlak ook de komende jaren zichtbaar zal blijven. De leefbaarheid van steden en kernen komt daarmee onder druk te staan. Tegelijkertijd staan Noord-Hollandse gemeenten voor de opgave forse woningbouw te realiseren. De komende tien jaar zijn dit ruim 130.000 woningen en daar bovenop nog extra woningen om de opgelopen achterstand van de afgelopen jaren in te halen.

Om transformatie van structurele winkelleegstand naar woningen in centrumgebieden te stimuleren, is een traject opgezet bestaande uit vier fasen: inventarisatie, selectie, planvorming en uitvoering van transformatieprojecten. Centraal in dit onderzoek staat de eerste fase van dit traject: een inventarisatie van opgaven en kansen voor transformatie binnen de winkelgebieden in Noord-Holland. Hierbij ligt de focus op de functie wonen. Bij transformatie en het toekomstbestendig maken van winkelgebieden in Noord-Holland zijn ook andere functies relevant, zoals horeca, recreatie, ambachten, zorg en maatschappelijke functies.