Visiekaart goede kerngebieden

Tijdens het KERN Jaarcongres op 21 april werd de ‘visiekaart goede kerngebieden’ gepresenteerd. De uitkomst van een intensief traject, waaraan KERN en haar leden, begeleid door De Argumentenfabriek hebben gewerkt.

Auteur: KERN

Met de visiekaart is een gezamenlijk beeld geschetst van waaraan een goede kern moet voldoen. De kaart maakt inzichtelijk hoe commerciële en sociaal-maatschappelijke waarde kan worden gecreëerd en hoe een volgende stap kan worden gezet. De visiekaart vormt het startpunt bij (her)ontwikkeltrajecten van stads- dorps- en wijkkernen. Benieuwd naar de kaart? Bekijk en bestudeer ‘m snel!