Visie: drie bakens voor postcoronabinnensteden en winkelgebieden

Onze visie op de postcorona-binnensteden en -winkelgebieden in Nederland. Bij Stad & Co zien we hierin drie fundamentele tendensen: collectief eigenaarschap, gemeenschapszin en bewuste groei.

Auteur: Stad & Co