Visie 2025 - Herontwerp Duurzame Bezoekerseconomie amsterdam&partners

Hoe ziet de toekomst van Amsterdam er uit? Het college van de gemeente Amsterdam heeft amsterdam&partners, als verbindende partij in de MRA, gevraagd een advies uit te brengen over de toekomst van de bezoekerseconomie.

Auteur: amsterdam&partners