Video: De kansen van ‘natuurinclusief bouwen’ voor transformatiegebieden

Begin februari was het de ‘Week van de Circulaire Economie’. Een jaarlijkse campagne met als doel te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Netwerkorganisatie NL Greenlabel en Ballast Nedam Development grepen de campagne aan voor een petitie ‘natuurinclusief bouwen’. Hun initiatief wordt door honderden partners gesteund en is ook kansrijk voor transformatiegebieden.