Verdieping: waarom samenwerken een werkwoord is

2020 was een uitzonderlijk en in allerlei opzichten inspannend en intensief jaar. Als er íéts opnieuw duidelijk is geworden, is het dat mensen samen sterker zijn dan alleen. In Eindhoven was de coronacrisis een van de aanleidingen om de bestaande binnenstedelijke samenwerkingsstructuur eens goed tegen het licht te houden. De binnenstadspartners herijkten hun gezamenlijke visie op het centrumgebied. De ondernemers van de Kleine Berg deden er hun voordeel mee en verrijkten ook hun deelgebiedsvisie. Deze bevat nu ook een duidelijke strategie voor de lange termijn.