Verdieping: Gebiedstransformatie... no go voor solisten

Gebiedstransformatie zoemt en boomt in drukbevolkt en dichtbebouwd Nederland. Veelbelovend, want het transformeren van gebieden die niet meer (goed) voorzien in behoeften lost niet alleen bestaande ruimtelijke en gebruiksvraagstukken op. Transformatie jaagt ook nieuwe ontwikkelingen aan en voegt vaak extra kwaliteit toe. Denk aan leefbaarheid, duurzaamheid, inclusiviteit, enzovoort. Wat de aanleiding van de verandering ook is: processen waarin publieke en private partijen samen optrekken én samen met de omgeving plannen maken en uitvoeren, zijn het meest succesvol. Dat lijkt misschien moeilijk, maar is het niet: voor wie weet wat ie doet.