Verdieping: Een gebiedsvisie omzetten in acties, hoe doet u dat?

In tal van gebieden schuurt en wringt het. Tussen de actuele situatie en nieuwe wensen, behoeften en eisen. Geen wonder dus dat op veel plekken nieuwe gebiedsvisies worden ontwikkeld. De keuzes moeten weer een tijd ‘meekunnen’ en idealiter snel worden gerealiseerd, door de hoge urgentie op sommige plekken. Maar hoe doet u dat? Hoe zetten u en de andere betrokkenen de gebiedsvisie om in succesvolle acties?

Auteur: Stad & Co