Verdieping: Centrummanagement, wie is er niet groot mee geworden?

We schrijven 1993. Eugène van Gerwen, tegenwoordig directielid van Stad & Co, is net afgestudeerd en schrijft voor het vakblad Recreatie & Toerisme een artikel over centrummanagement. Het onderwerp intrigeert hem. Gebiedsmanagement en publiek-private samenwerking staan nog volledig in de kinderschoenen, maar Eugène ziet grote mogelijkheden voor binnensteden. Een kleine dertig jaar later is zijn gelijk bewezen. Centrummanagement is vandaag de dag een niet meer weg te denken instrument bij het verbeteren van het functioneren van centrumgebieden.