Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Beverwijk

‘Van actie naar reactie‘ hét werkdocument van de gemeente Beverwijk, ondernemers en andere lokale en regionale partners. Hiermee geven zij de komende jaren uitvoering aan de visie voor bedrijventerrein Beverwijk.

Auteur: Stad & Co