Toekomstvisie Lambertus Zijlplein Amsterdam

Wat is er nodig om het Lambertus Zijlplein als klein buurtcentrum te behouden, sterker en toekomstbestendig te maken? De huidige stedelijke vernieuwing, de matige score voor leefbaarheid en veiligheid, de ontwikkelingen in de detailhandel en lokale ontwikkelingen maken de urgentie om tot actie over te gaan groot.

Auteur: Stad & Co