Toekomstvisie bedrijventerreinen Beverwijk

In deze gebiedsvisie wordt antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is om Wijkermeer en De Pijp in Beverwijk toekomstbestendig te maken.

Auteur: Stad & Co

De huidige verstedelijking, de matige score voor leefbaarheid en veiligheid, de ontwikkelingen van de zeehaven en lokale ontwikkelingen maken de urgentie om tot actie over te gaan groot.